Truy cập

Hôm nay:
64
Hôm qua:
194
Tuần này:
797
Tháng này:
3758
Tất cả:
260926

Ý kiến thăm dò

Huyện ủy Hoằng Hóa tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai quyết định số 217-QĐ/TW; Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính Trị và tổng kết công tác giải quyết tố cáo trong Đảng giai đoạn 2006-2013.

Ngày 02/03/2016 14:59:41

Ngày 21/5/2014, tại trung tâm hội nghị huyện, Huyện ủy Hoằng Hóa đã tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt triển khai, quán triệt quyết định số 217-QĐ/TW; Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị về “ Quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội ” và “ Quy định về việc MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng xây dựng chính quyền cho đội nghũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt của huyện và tổng kết công tác giải quyết tố cáo trong Đảng giai đoạn 2006 - 2013.

 Đồng chí Nguyễn Đình Hiếu – Tỉnh ủy viên – Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện khai mạc và chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị còn có đồng chí Trương Tuấn An – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Phạm Bá Oai – Phó Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Lê Xuân Thu – Phó Bí thư Huyện ủy cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực HĐND, UBND, UB MTTQVN huyện; các đồng chí trưởng, phó các Ban, phòng, ngành, đoàn thể trong huyện; Phía xã có các đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, UBND 43 xã, thị trấn trong huyện.


Đồng chí Nguyễn Đình Hiếu- TUV- Bí thư Huyện ủy- Chủ tịch HĐND huyện phát biểu tại Hội nghị

 

Tại hội nghị các đại biểu đã được quán triệt những nội dung cơ bản của Quyết định số 217 và quyết định số 218 của Bộ Chính trị. Quyết định 217 gồm 5 chương, 19 điều; Quyết định 218 gồm 5 chương, 21 điều, quy định rõ mục đích, tính chất, nguyên tắc và chủ thể của giám sát và phản biện xã hội; đối tượng, nội dung, phạm vi, phương pháp giám sát và phản biện xã hội. Phát huy dân chủ, quyền và trách nhiệm của MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền. Thông qua việc quán triệt nội dung 2 Quyết định này nhằm tạo sự thống nhất về nhận thức và tổ chức thực hiện quy chế, quy định của Bộ chính trị trong các cấp ủy đảng chính quyền MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, trong cán bộ, đảng viên và nhân dân nhằm xây dựng đảng chính quyền trong huyện ngày càng trong sạch vững mạnh. Từng bước nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà. Phát huy mạnh mẽ vai trò của mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội trong việc giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền, phát huy dân chủ, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân; tăng cường  mối liên hệ giữa nhân dân với Đảng tạo sự đồng thống nhất cao trong việc thực các nhiệm vụ kinh tế,chính trị tại địa phương.

Cũng tại hội nghị Huyện ủy Hoằng Hóa cũng đã tổng kết công tác giải quyết tố cáo trong Đảng giai đoạn 2006-2013. Nhìn chung, những năm qua, các tổ chức cơ sở Đảng đã quán triệt và thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong nhân dân. Tăng cường công tác công tác phối hợp giữa các ngành trong việc thực hiện công tác giải quyết khiếu nại tố cáo, kiện toàn tổ chức bộ máy, bồ dưỡng nghiệp vụ chuyên môn cho đội ngũ cán để kịp thời giải quyết những vướng mắc mới phát sinh góp phần ổn định an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trong địa bàn. Đội ngũ làm công tác kiểm tra từ huyện đến cơ sở luôn kiên định, vững vàng về phẩm chất chính trị, giữ vững nguyên tắc, đoàn kết thống nhất, khắc phục khó khăn hoàn thành nhiệm vụ được giao...

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Hiếu – Tỉnh ủy viên – Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện cho rằng các quyết định nêu trên của Bộ Chính trị là chìa khóa để mở rộng cánh cửa dân chủ, để MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội, nhân dân giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền. Đồng chí Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh: Hiến pháp nước ta mới được thông qua tiếp tục khẳng định rõ địa vị pháp lý của Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng thời bổ sung trách nhiệm của Đảng là phải gắn bó mật thiết, phục vụ và chịu sự giám sát của nhân dân, chịu trách nhiệm trước nhân dân về quyết định của mình. Cùng với việc tiếp tục khẳng định địa vị pháp lý của MTTQ Việt Nam, thì Hiến pháp mới cũng khẳng định địa vị pháp lý của các đoàn thể chính trị - xã hội ở nước ta. Đồng thời tiếp tục nhấn mạnh chính quyền của ta là chính quyền của nhân dân. Vì thế, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội có quyền và trách nhiệm tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Các cấp ủy, chính quyền trong huyện cần tạo điều kiện thuận lợi để MTTQ, các đoàn thể và nhân dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền.

Đồng chí Bí thư Huyện ủy chỉ đạo: Triển khai Kết luận của Ban Thường vụ Huyện uỷ về thực hiện các quyết định số 217-QĐ/TW, 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị, các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể huyện cần tiến hành hiệu quả cuộc kiểm tra, giám sát việc khắc phục, sửa chữa khuyết điểm của các tập thể, cá nhân sau kiểm điểm Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) theo chương trình kiểm tra cấp ủy năm 2014. MTTQ và các đoàn thể căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quy chế, quy định của Trung ương, đồng thời bám sát Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về phương hướng nhiệm vụ năm 2014 chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch giám sát, phản biện của tổ chức mình, thống nhất với cơ quan liên quan theo quy chế, quy định; tổ chức để đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền gắn với thực hiện chủ đề công tác năm. Đối với việc tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền, cần chú trọng tổ chức đối thoại với người đứng đầu cấp ủy, HĐND, UBND đối với những vấn đề nhân dân quan tâm về xây dựng Đảng, chính quyền; góp ý vào dự thảo các nghị quyết, chỉ thị về nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội; mở rộng phát huy dân chủ để nhân dân tham gia góp ý kiến vào các quy hoạch, kế hoạch và việc ban hành các chủ trương, nghị quyết lớn./.

Thế Khải- Đài TT Hoằng Hóa

Huyện ủy Hoằng Hóa tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai quyết định số 217-QĐ/TW; Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính Trị và tổng kết công tác giải quyết tố cáo trong Đảng giai đoạn 2006-2013.

Đăng lúc: 02/03/2016 14:59:41 (GMT+7)

Ngày 21/5/2014, tại trung tâm hội nghị huyện, Huyện ủy Hoằng Hóa đã tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt triển khai, quán triệt quyết định số 217-QĐ/TW; Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị về “ Quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội ” và “ Quy định về việc MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng xây dựng chính quyền cho đội nghũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt của huyện và tổng kết công tác giải quyết tố cáo trong Đảng giai đoạn 2006 - 2013.

 Đồng chí Nguyễn Đình Hiếu – Tỉnh ủy viên – Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện khai mạc và chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị còn có đồng chí Trương Tuấn An – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Phạm Bá Oai – Phó Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Lê Xuân Thu – Phó Bí thư Huyện ủy cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực HĐND, UBND, UB MTTQVN huyện; các đồng chí trưởng, phó các Ban, phòng, ngành, đoàn thể trong huyện; Phía xã có các đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, UBND 43 xã, thị trấn trong huyện.


Đồng chí Nguyễn Đình Hiếu- TUV- Bí thư Huyện ủy- Chủ tịch HĐND huyện phát biểu tại Hội nghị

 

Tại hội nghị các đại biểu đã được quán triệt những nội dung cơ bản của Quyết định số 217 và quyết định số 218 của Bộ Chính trị. Quyết định 217 gồm 5 chương, 19 điều; Quyết định 218 gồm 5 chương, 21 điều, quy định rõ mục đích, tính chất, nguyên tắc và chủ thể của giám sát và phản biện xã hội; đối tượng, nội dung, phạm vi, phương pháp giám sát và phản biện xã hội. Phát huy dân chủ, quyền và trách nhiệm của MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền. Thông qua việc quán triệt nội dung 2 Quyết định này nhằm tạo sự thống nhất về nhận thức và tổ chức thực hiện quy chế, quy định của Bộ chính trị trong các cấp ủy đảng chính quyền MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, trong cán bộ, đảng viên và nhân dân nhằm xây dựng đảng chính quyền trong huyện ngày càng trong sạch vững mạnh. Từng bước nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà. Phát huy mạnh mẽ vai trò của mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội trong việc giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền, phát huy dân chủ, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân; tăng cường  mối liên hệ giữa nhân dân với Đảng tạo sự đồng thống nhất cao trong việc thực các nhiệm vụ kinh tế,chính trị tại địa phương.

Cũng tại hội nghị Huyện ủy Hoằng Hóa cũng đã tổng kết công tác giải quyết tố cáo trong Đảng giai đoạn 2006-2013. Nhìn chung, những năm qua, các tổ chức cơ sở Đảng đã quán triệt và thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong nhân dân. Tăng cường công tác công tác phối hợp giữa các ngành trong việc thực hiện công tác giải quyết khiếu nại tố cáo, kiện toàn tổ chức bộ máy, bồ dưỡng nghiệp vụ chuyên môn cho đội ngũ cán để kịp thời giải quyết những vướng mắc mới phát sinh góp phần ổn định an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trong địa bàn. Đội ngũ làm công tác kiểm tra từ huyện đến cơ sở luôn kiên định, vững vàng về phẩm chất chính trị, giữ vững nguyên tắc, đoàn kết thống nhất, khắc phục khó khăn hoàn thành nhiệm vụ được giao...

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Hiếu – Tỉnh ủy viên – Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện cho rằng các quyết định nêu trên của Bộ Chính trị là chìa khóa để mở rộng cánh cửa dân chủ, để MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội, nhân dân giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền. Đồng chí Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh: Hiến pháp nước ta mới được thông qua tiếp tục khẳng định rõ địa vị pháp lý của Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng thời bổ sung trách nhiệm của Đảng là phải gắn bó mật thiết, phục vụ và chịu sự giám sát của nhân dân, chịu trách nhiệm trước nhân dân về quyết định của mình. Cùng với việc tiếp tục khẳng định địa vị pháp lý của MTTQ Việt Nam, thì Hiến pháp mới cũng khẳng định địa vị pháp lý của các đoàn thể chính trị - xã hội ở nước ta. Đồng thời tiếp tục nhấn mạnh chính quyền của ta là chính quyền của nhân dân. Vì thế, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội có quyền và trách nhiệm tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Các cấp ủy, chính quyền trong huyện cần tạo điều kiện thuận lợi để MTTQ, các đoàn thể và nhân dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền.

Đồng chí Bí thư Huyện ủy chỉ đạo: Triển khai Kết luận của Ban Thường vụ Huyện uỷ về thực hiện các quyết định số 217-QĐ/TW, 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị, các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể huyện cần tiến hành hiệu quả cuộc kiểm tra, giám sát việc khắc phục, sửa chữa khuyết điểm của các tập thể, cá nhân sau kiểm điểm Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) theo chương trình kiểm tra cấp ủy năm 2014. MTTQ và các đoàn thể căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quy chế, quy định của Trung ương, đồng thời bám sát Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về phương hướng nhiệm vụ năm 2014 chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch giám sát, phản biện của tổ chức mình, thống nhất với cơ quan liên quan theo quy chế, quy định; tổ chức để đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền gắn với thực hiện chủ đề công tác năm. Đối với việc tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền, cần chú trọng tổ chức đối thoại với người đứng đầu cấp ủy, HĐND, UBND đối với những vấn đề nhân dân quan tâm về xây dựng Đảng, chính quyền; góp ý vào dự thảo các nghị quyết, chỉ thị về nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội; mở rộng phát huy dân chủ để nhân dân tham gia góp ý kiến vào các quy hoạch, kế hoạch và việc ban hành các chủ trương, nghị quyết lớn./.

Thế Khải- Đài TT Hoằng Hóa

Tình hình kinh tế xã hội

giải quyết tthc