Truy cập

Hôm nay:
34
Hôm qua:
314
Tuần này:
564
Tháng này:
3228
Tất cả:
255170

Ý kiến thăm dò

Danh bạ cơ quan chức năng

Ngày 23/11/2017 09:17:22

 

 

DANH SÁCH CBCC VÀ CB BÁN CHUYÊN TRÁCH XÃ
HOẰNG THÀNH

 

 

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

SỐ ĐIỆN THOẠI

I. DANH SÁCH ĐẢNG ỦY

1

Lê Bá Dũng

HUV- Bí thư Đảng ủy

0988.098.017

2

Lương Xuân Trương

PBT TT ĐU – CT. HĐND

0912.112.373

3

Lương Khắc Đại

Văn phòng Đảng ủy

0977 260619

II. HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN - ỦY BAN NHÂN DÂN

1

Lương Xuân Hán

CT.UBND

0976.247.734

2

Cao Thị Dinh

PCT.HĐND

01677.073.087

3

Lê Huy Hiến

PCT.UBND

01683.333.036

4

Lê Đình Tình

CHT QS

0984.025.295

5

Lê Văn Quang

Trưởng CA

0987.479.900

6

Lương Xuân Như

CC TC-KT

01652.125.975

7

Lê Thị Quang

CC TC-KT

0984.359.229

8

Lê Thị Ngọc

CC VP-TK

0948319125

9

Lê Thị Thủy

CC VP-TK

0947.866.538

10

Lê Hữu Tình

CC VH-XH

0943.888.939

11

Lương Thị Khánh

CC VH-LĐTBXH

0986.145.335

12

Trần Thị Phương

CC TP-HT

01682.210.969

13

Lê Văn Tuấn

CC ĐC-XD

0968.629.469

III. MTTQ VÀ CÁC ĐOÀN THỂ

1

Lương Xuân Hùng

CT.MTTQ

0943517382

2

Lê Khắc Nghị

CT. HCCB

01266.109.367

3

Lê Văn Tuyên

CT.HND

0965.114.068

4

Trần Thị Thanh

CT.HPN

01662.301.706

5

Lương Xuân Ba

Bí thư Đoàn TN

0963.573.626

III. DANH SÁNH BTCB, THÔN TRƯỞNG 8 THÔN

1

Lê Thế Hưng

BTCB 1

0973.954.730

2

Lương Khắc Tâm

BTCB 2

01655.458.021

3

Lê Thị Hạnh

BTCB 3

01695.177.731

4

Lê Đình Đan

BTCB 4

0163.556.6915

5

Lê Đình Sòng

BTCB 5

0376.734.047

6

Lê Đình Kết

BTCB 6

01699.615.717

7

Lê Xuân Hùng

BTCB 7

01629.880.565

8

Nguyễn Thị Sáu

BTCB 8

01216.158.814

9

Nguyễn Đức Hùng

Trưởng thôn 1

01653.086.277

10

Lương Xuân Hoằng

Trưởng thôn 2

01639.829.868

11

Lương Xuân Quê

Trưởng thôn 3

01683.936.818

12

Lương Xuân Tuấn

Trưởng thôn 4

0978.811.424

13

Lương Xuân Dũng

Trưởng thôn 5

01694.105.218

14

Nguyễn Văn Thành

Trưởng thôn 6

01689.179.520

15

Trần Đăng Khuê

Trưởng thôn 7

0984.122.341

16

Lê Hữu Minh

Trưởng thôn 8

01677.862.410

 


Danh bạ cơ quan chức năng

Đăng lúc: 23/11/2017 09:17:22 (GMT+7)

 

 

DANH SÁCH CBCC VÀ CB BÁN CHUYÊN TRÁCH XÃ
HOẰNG THÀNH

 

 

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

SỐ ĐIỆN THOẠI

I. DANH SÁCH ĐẢNG ỦY

1

Lê Bá Dũng

HUV- Bí thư Đảng ủy

0988.098.017

2

Lương Xuân Trương

PBT TT ĐU – CT. HĐND

0912.112.373

3

Lương Khắc Đại

Văn phòng Đảng ủy

0977 260619

II. HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN - ỦY BAN NHÂN DÂN

1

Lương Xuân Hán

CT.UBND

0976.247.734

2

Cao Thị Dinh

PCT.HĐND

01677.073.087

3

Lê Huy Hiến

PCT.UBND

01683.333.036

4

Lê Đình Tình

CHT QS

0984.025.295

5

Lê Văn Quang

Trưởng CA

0987.479.900

6

Lương Xuân Như

CC TC-KT

01652.125.975

7

Lê Thị Quang

CC TC-KT

0984.359.229

8

Lê Thị Ngọc

CC VP-TK

0948319125

9

Lê Thị Thủy

CC VP-TK

0947.866.538

10

Lê Hữu Tình

CC VH-XH

0943.888.939

11

Lương Thị Khánh

CC VH-LĐTBXH

0986.145.335

12

Trần Thị Phương

CC TP-HT

01682.210.969

13

Lê Văn Tuấn

CC ĐC-XD

0968.629.469

III. MTTQ VÀ CÁC ĐOÀN THỂ

1

Lương Xuân Hùng

CT.MTTQ

0943517382

2

Lê Khắc Nghị

CT. HCCB

01266.109.367

3

Lê Văn Tuyên

CT.HND

0965.114.068

4

Trần Thị Thanh

CT.HPN

01662.301.706

5

Lương Xuân Ba

Bí thư Đoàn TN

0963.573.626

III. DANH SÁNH BTCB, THÔN TRƯỞNG 8 THÔN

1

Lê Thế Hưng

BTCB 1

0973.954.730

2

Lương Khắc Tâm

BTCB 2

01655.458.021

3

Lê Thị Hạnh

BTCB 3

01695.177.731

4

Lê Đình Đan

BTCB 4

0163.556.6915

5

Lê Đình Sòng

BTCB 5

0376.734.047

6

Lê Đình Kết

BTCB 6

01699.615.717

7

Lê Xuân Hùng

BTCB 7

01629.880.565

8

Nguyễn Thị Sáu

BTCB 8

01216.158.814

9

Nguyễn Đức Hùng

Trưởng thôn 1

01653.086.277

10

Lương Xuân Hoằng

Trưởng thôn 2

01639.829.868

11

Lương Xuân Quê

Trưởng thôn 3

01683.936.818

12

Lương Xuân Tuấn

Trưởng thôn 4

0978.811.424

13

Lương Xuân Dũng

Trưởng thôn 5

01694.105.218

14

Nguyễn Văn Thành

Trưởng thôn 6

01689.179.520

15

Trần Đăng Khuê

Trưởng thôn 7

0984.122.341

16

Lê Hữu Minh

Trưởng thôn 8

01677.862.410

 


Tình hình kinh tế xã hội

giải quyết tthc