Công khai kết quả giải quyết TTHC

Công khai kết quả giải quyết TTHC tuần 2 tháng 6 năm 2024 (từ ngày 10/6/2024 đến ngày 14/6/2024)

Công khai kết quả giải quyết TTHC tuần 2 tháng 6 năm 2024 (từ ngày 10/6/2024 đến ngày 14/6/2024)

Công khai kết quả giải quyết TTHC tuần 01 tháng 6 năm 2024 (từ ngày 03/6/2024 đến ngày 07/6/2024)

Công khai kết quả giải quyết TTHC tuần 01 tháng 6 năm 2024 (từ ngày 03/6/2024 đến ngày 07/6/2024)

Công khai kết quả GQ TTHC tuần 5 tháng 5 năm 2024 (từ ngày 27/5/2024 đến ngày 31/5/2024)

Công khai kết quả GQ TTHC tuần 5 tháng 5 năm 2024 (từ ngày 27/5/2024 đến ngày 31/5/2024)

Công khai kết quả giải quyết TTHC tuần 4 tháng 5 năm 2024 (từ ngày 20/5/2024 đến ngày 24/5/2024)

Công khai kết quả giải quyết TTHC tuần 4 tháng 5 năm 2024 (từ ngày 20/5/2024 đến ngày 24/5/2024)

Công khai kết quả giải quyết TTHC tuần 3 tháng 5 năm 2024 (từ ngày 13/5/2024 đến ngày 17/5/2024)

Công khai kết quả giải quyết TTHC tuần 3 tháng 5 năm 2024 (từ ngày 13/5/2024 đến ngày 17/5/2024)

Công khai kết quả giải quyết TTHC tuần 2 tháng 5 năm 2024 (từ ngày 06/5/2024 đến ngày 10/5/2024)

Công khai kết quả giải quyết TTHC tuần 2 tháng 5 năm 2024 (từ ngày 06/5/2024 đến ngày 10/5/2024)

Công khai kết quả giải quyết TTHC tuần 01 tháng 5 năm 2024 (từ ngày 02/5/2024 đến ngày 04/5/2024)

Công khai kết quả giải quyết TTHC tuần 01 tháng 5 năm 2024 (từ ngày 02/5/2024 đến ngày 04/5/2024)

Công khai kết quả giải quyết TTHC tuần 4 tháng 4 năm 2024 (từ ngày 22/4/2024 đến ngày 26/4/2024)

Công khai kết quả giải quyết TTHC tuần 4 tháng 4 năm 2024 (từ ngày 22/4/2024 đến ngày 26/4/2024)

Công khai kết quả giải quyết TTHC tuần 3 tháng 4 năm 2024 (từ ngày 15/4/2024 đến ngày 19/4/2024)

Công khai kết quả giải quyết TTHC tuần 3 tháng 4 năm 2024 (từ ngày 15/4/2024 đến ngày 19/4/2024)

Công khai kết quả giải quyết TTHC tuần 2 tháng 4 năm 2023 (từ ngày 08/4/2024 đến ngày 12/4/2024)

Công khai kết quả giải quyết TTHC tuần 2 tháng 4 năm 2023 (từ ngày 08/4/2024 đến ngày 12/4/2024)

Công khai kết quả giải quyết TTHC tuần 1 tháng 4 năm 2024 (từ ngày 01/4/2024 đến ngày 07/4/2024)

Công khai kết quả giải quyết TTHC tuần 1 tháng 4 năm 2024 (từ ngày 01/4/2024 đến ngày 07/4/2024)

Công khai kết quả giải quyết TTHC tuần 4 tháng 3 năm 2024 (từ ngày 25/3/2024 đến ngày 29/3/2024)

Công khai kết quả giải quyết TTHC tuần 4 tháng 3 năm 2024 (từ ngày 25/3/2024 đến ngày 29/3/2024)
Truy cập
Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
351554