TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Gmail

1

Lê Bá Dũng

HUV- Bí thư đảng ủy- CT HĐND xã

0988098017

lebadung19@gmail.com

2

Lương Xuân Hùng

Phó BT thường trực Đảng ủy

0986145778

xuanhung82hh@gmail.com