Danh sách tuyên truyền viên Pháp luật cấp xã

Đăng lúc: 09:23:41 17/04/2024 (GMT+7)

Danh sách tuyên truyền viên Pháp luật xã Hoằng Thành

 
Biểu mẫu số 03
DANH SÁCH TUYÊN TRUYỀN VIÊN PHÁP LUẬT 
           
STT Tên huyện/quận/ thành phố… (cấp huyện)/xã, phường, thị trấn (cấp xã) Họ và tên Địa chỉ
thường trú
Quyết định
công nhận tuyên truyền viên pháp luật
(Ghi số, ngày, tháng, năm ban hành Quyết định)
I Cấp huyện      
1  Xã Hoằng Thành      
    Lương Xuân Trương   UBND xã Hoằng Thành QĐ số: 47 ngày 02/4/2023
    Nguyễn Trung Kiên   UBND xã Hoằng Thành QĐ số: 47 ngày 02/4/2023
    Lê Văn Quang   UBND xã Hoằng Thành QĐ số: 47 ngày 02/4/2023
    Lê Thị Bình   UBND xã Hoằng Thành QĐ số: 47 ngày 02/4/2023
    Nguyễn Xuân Hiếu   UBND xã Hoằng Thành QĐ số: 47 ngày 02/4/2023
    Lương Thị Khánh   UBND xã Hoằng Thành QĐ số: 47 ngày 02/4/2023
    Lê Khắc Nghị   UBND xã Hoằng Thành QĐ số: 47 ngày 02/4/2023
    Lương Xuân Ba   UBND xã Hoằng Thành QĐ số: 47 ngày 02/4/2023
    Cao Thị Dinh   UBND xã Hoằng Thành QĐ số: 47 ngày 02/4/2023
    Trần Thị Thanh   UBND xã Hoằng Thành QĐ số: 47 ngày 02/4/2023
0 Bình luận
Ý kiến bạn đọc
Truy cập
Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
351554