Truy cập

Hôm nay:
151
Hôm qua:
194
Tuần này:
885
Tháng này:
3845
Tất cả:
261014

Ý kiến thăm dò

Hoằng Hóa: Tổng kết 5 năm Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015 và triển khai kế hoạch giai đoạn 2016 – 2020.

Ngày 31/07/2014 08:07:50

Ngày 8/1/2016, UBND – Ban chỉ đạo chương trình phát triển nông nghiệp & xây dựng nông thôn mới huyện Hoằng Hóa đã tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015 và triển khai kế hoạch giai đoạn 2016 – 2020.

Về dự hội nghị có đồng chí Dương Văn Giang – Phó Chánh văn phòng điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh Thanh Hóa; phía huyện có đồng chí Phạm Bá Oai – Tỉnh ủy viên – Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch HĐND – Trưởng ban chỉ đạo phát triển nông nghiệp, nông thôn mới huyện; đồng chí Trương Tuấn An – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Lê Đức Giang – Phó Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Lê Xuân Thu – Phó Bí thư Huyện ủy cùng các đồng chí trong Ban thường vụ Huyện ủy, Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện; các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo Chương trình Mục tiêu Quốc gia về Xây dựng Nông thôn mới; các đồng chí lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể của huyện; lãnh đạo Ban chỉ đạo các xã, các thôn, các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong xây dựng nông thôn mới ở 42 xã trên địa bàn huyện.

Với sự tập trung lãnh đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết của BCH Đảng bộ huyện về tăng cường lãnh đạo xây dựng NTM giai đoạn 2011-2015, định hướng đến năm 2020. Toàn huyện đã đạt được nhiều kết quả trong thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM. Đến tháng 12/2015 toàn huyện có 632 tiêu chí NTM, bình quân đạt 15,05 tiêu chí/ xã, tăng 8,35 tiêu chí/xã so với năm 2011, cao hơn mức bình quân chung của Tỉnh; có 10 xã đạt chuẩn NTM là: Hoằng Đồng, Hoằng Thắng, Hoằng Ngọc, Hoằng Vinh, Hoằng Đạt, Hoằng Phúc, Hoằng Hợp, Hoằng Xuân, Hoằng Trung, Hoằng Lương, chiếm 23,81% tổng số xã trên địa bàn huyện. Thu nhập bình quân đầu người năm 2015 ước đạt 23 triệu đồng. Giá trị Sản xuất trên 1ha canh tác ước đạt 85,1 triệu đồng vượt mục tiêu của chương trình đề ra. Tỷ lệ hộ nghèo khu vực nông thôn giảm từ 17,49% năm 2011 xuống còn 5,68% năm 2015. Tốc độ tăng trưởng kinh tế luôn được duy trì và giữ vững, cơ cấu hạ tầng tiếp tục được quan tâm đẩy mạnh. Nhất là hạ tầng thiết yếu phục vụ phát triển sản xuất và sinh hoạt của người dân trong huyện. Về giao thông đã cứng hóa được 110km đường trục xã, đường liên thôn 224km, đường ngõ xóm 226km, đương trục nội đồng 180km, sửa chữa nâng cấp được 109km, làm mới kênh mương được 230km... Tổng nguồn vốn huy động đầu tư xây dựng NTM trong 5 năm trên toàn huyện là 3.268.242,7 triệu đồng. Trong đó vốn ngân sách TW hỗ trợ 239.544,8 triệu đồng, chiếm 7,3%, tỉnh hỗ trợ 105.720,9 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 3,2%; Vốn ngân sách huyện 133.130,9 triệu đồng, chiếm 4,07%; Ngân sách xã 773.075,3 triệu đồng, chiếm 23,65%, còn lại nguồn vốn từ nhân dân đóng góp, xây dựng và chỉnh trang nhà ở dân cư. Ngoài ra, các địa phương còn vận động nhân dân hiến 249.817,18 m2 đất, ngày công lao động để mở rộng đường giao thông Nông thôn, giao thông thủy lợi nội đồng, vệ sinh môi trường khu dân cư…


Đồng chí Phạm Bá Oai- Tỉnh ủy viên- Bí thư Huyện ủy- Chủ tịch HĐND huyện phát biểu tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị đồng chí Phạm Bá Oai – Tỉnh ủy viên – Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch HĐND - Trưởng ban chỉ đạo phát triển nông nghiệp, nông thôn mới huyện ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực, quyết tâm vượt khó, nhất là công tác huy động nguồn lực xã hội hóa trong 5 năm thực hiện chương trình xây dựng NTM của các cấp ủy, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở trên địa bàn huyện. Đồng chí yêu cầu trong thời gian tới cần kiện toàn lại Ban chỉ đạo từ huyện đến cơ sở; Ban chỉ đạo các xã cần tiếp tục bám sát sự chỉ đạo của Huyện ủy, thực hiện quyết liệt và hiệu quả chương trình xây dựng NTM; phấn đấu mỗi năm có từ 4 đến 5 xã được công nhận đạt chuẩn NTM để huyện nhà sớm hoàn thành mục tiêu Quốc gia về xây dựng NTM. Cấp ủy, chính quyền huyện cần tiếp tục tuyên truyền sâu hơn nữa để làm chuyển biến mạnh mẽ nhận thức của nhân dân trong việc thực hiện chương trình xây dựng NTM; đẩy mạnh việc áp dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, chăn nuôi; phát huy vai trò của các đoàn thể tạo thành sức mạnh trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực vào cuộc. Tăng cường đào tạo nguồn nhân lực, trong đó chú trọng công tác đào tạo nghề ngắn hạn cho lao động nông thôn; tiếp tục huy động nguồn lực từ trong nhân dân và nguồn lực xã hội hóa để thực hiện thành công chương trình xây dựng NTM trên địa bàn huyện theo đúng kế hoạch và lộ trình.


Đồng chí Lê Đức Giang- Phó Bí thư- Chủ tịch UBND huyện trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phòng trào "chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2011-2015

Tại hội nghị, các đồng chí lãnh đạo huyện Hoằng Hóa đã tặng giấy khen của Chủ tịch UBND huyện cho 40 tập thể, 48 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào “chung sức xây dựng NTM” giai đoạn 2011-2015./.

 

Hoằng Hóa: Tổng kết 5 năm Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015 và triển khai kế hoạch giai đoạn 2016 – 2020.

Đăng lúc: 31/07/2014 08:07:50 (GMT+7)

Ngày 8/1/2016, UBND – Ban chỉ đạo chương trình phát triển nông nghiệp & xây dựng nông thôn mới huyện Hoằng Hóa đã tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015 và triển khai kế hoạch giai đoạn 2016 – 2020.

Về dự hội nghị có đồng chí Dương Văn Giang – Phó Chánh văn phòng điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh Thanh Hóa; phía huyện có đồng chí Phạm Bá Oai – Tỉnh ủy viên – Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch HĐND – Trưởng ban chỉ đạo phát triển nông nghiệp, nông thôn mới huyện; đồng chí Trương Tuấn An – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Lê Đức Giang – Phó Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Lê Xuân Thu – Phó Bí thư Huyện ủy cùng các đồng chí trong Ban thường vụ Huyện ủy, Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện; các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo Chương trình Mục tiêu Quốc gia về Xây dựng Nông thôn mới; các đồng chí lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể của huyện; lãnh đạo Ban chỉ đạo các xã, các thôn, các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong xây dựng nông thôn mới ở 42 xã trên địa bàn huyện.

Với sự tập trung lãnh đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết của BCH Đảng bộ huyện về tăng cường lãnh đạo xây dựng NTM giai đoạn 2011-2015, định hướng đến năm 2020. Toàn huyện đã đạt được nhiều kết quả trong thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM. Đến tháng 12/2015 toàn huyện có 632 tiêu chí NTM, bình quân đạt 15,05 tiêu chí/ xã, tăng 8,35 tiêu chí/xã so với năm 2011, cao hơn mức bình quân chung của Tỉnh; có 10 xã đạt chuẩn NTM là: Hoằng Đồng, Hoằng Thắng, Hoằng Ngọc, Hoằng Vinh, Hoằng Đạt, Hoằng Phúc, Hoằng Hợp, Hoằng Xuân, Hoằng Trung, Hoằng Lương, chiếm 23,81% tổng số xã trên địa bàn huyện. Thu nhập bình quân đầu người năm 2015 ước đạt 23 triệu đồng. Giá trị Sản xuất trên 1ha canh tác ước đạt 85,1 triệu đồng vượt mục tiêu của chương trình đề ra. Tỷ lệ hộ nghèo khu vực nông thôn giảm từ 17,49% năm 2011 xuống còn 5,68% năm 2015. Tốc độ tăng trưởng kinh tế luôn được duy trì và giữ vững, cơ cấu hạ tầng tiếp tục được quan tâm đẩy mạnh. Nhất là hạ tầng thiết yếu phục vụ phát triển sản xuất và sinh hoạt của người dân trong huyện. Về giao thông đã cứng hóa được 110km đường trục xã, đường liên thôn 224km, đường ngõ xóm 226km, đương trục nội đồng 180km, sửa chữa nâng cấp được 109km, làm mới kênh mương được 230km... Tổng nguồn vốn huy động đầu tư xây dựng NTM trong 5 năm trên toàn huyện là 3.268.242,7 triệu đồng. Trong đó vốn ngân sách TW hỗ trợ 239.544,8 triệu đồng, chiếm 7,3%, tỉnh hỗ trợ 105.720,9 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 3,2%; Vốn ngân sách huyện 133.130,9 triệu đồng, chiếm 4,07%; Ngân sách xã 773.075,3 triệu đồng, chiếm 23,65%, còn lại nguồn vốn từ nhân dân đóng góp, xây dựng và chỉnh trang nhà ở dân cư. Ngoài ra, các địa phương còn vận động nhân dân hiến 249.817,18 m2 đất, ngày công lao động để mở rộng đường giao thông Nông thôn, giao thông thủy lợi nội đồng, vệ sinh môi trường khu dân cư…


Đồng chí Phạm Bá Oai- Tỉnh ủy viên- Bí thư Huyện ủy- Chủ tịch HĐND huyện phát biểu tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị đồng chí Phạm Bá Oai – Tỉnh ủy viên – Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch HĐND - Trưởng ban chỉ đạo phát triển nông nghiệp, nông thôn mới huyện ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực, quyết tâm vượt khó, nhất là công tác huy động nguồn lực xã hội hóa trong 5 năm thực hiện chương trình xây dựng NTM của các cấp ủy, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở trên địa bàn huyện. Đồng chí yêu cầu trong thời gian tới cần kiện toàn lại Ban chỉ đạo từ huyện đến cơ sở; Ban chỉ đạo các xã cần tiếp tục bám sát sự chỉ đạo của Huyện ủy, thực hiện quyết liệt và hiệu quả chương trình xây dựng NTM; phấn đấu mỗi năm có từ 4 đến 5 xã được công nhận đạt chuẩn NTM để huyện nhà sớm hoàn thành mục tiêu Quốc gia về xây dựng NTM. Cấp ủy, chính quyền huyện cần tiếp tục tuyên truyền sâu hơn nữa để làm chuyển biến mạnh mẽ nhận thức của nhân dân trong việc thực hiện chương trình xây dựng NTM; đẩy mạnh việc áp dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, chăn nuôi; phát huy vai trò của các đoàn thể tạo thành sức mạnh trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực vào cuộc. Tăng cường đào tạo nguồn nhân lực, trong đó chú trọng công tác đào tạo nghề ngắn hạn cho lao động nông thôn; tiếp tục huy động nguồn lực từ trong nhân dân và nguồn lực xã hội hóa để thực hiện thành công chương trình xây dựng NTM trên địa bàn huyện theo đúng kế hoạch và lộ trình.


Đồng chí Lê Đức Giang- Phó Bí thư- Chủ tịch UBND huyện trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phòng trào "chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2011-2015

Tại hội nghị, các đồng chí lãnh đạo huyện Hoằng Hóa đã tặng giấy khen của Chủ tịch UBND huyện cho 40 tập thể, 48 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào “chung sức xây dựng NTM” giai đoạn 2011-2015./.

 

Tình hình kinh tế xã hội

giải quyết tthc