Truy cập

Hôm nay:
95
Hôm qua:
194
Tuần này:
829
Tháng này:
3789
Tất cả:
260958

Ý kiến thăm dò

Lễ bàn giao 06 xã, thị trấn của huyện Hoằng Hoá về Thành phố Thanh Hoá.

Ngày 02/08/2013 14:06:09

Sáng ngày 20/6/2012, Huyện Hoằng Hoá đã tổ chức Lễ bàn giao 6 xã, thị trấn của huyện về Thành phố Thành Hoá. Về dự lễ, phía Tỉnh Thanh Hoá có đồng chí Trịnh Hùng – PGĐ Sở Nội vụ, các đồng chí lãnh đạo các Sở, ban, ngành chức năng tỉnh Thanh Hoá; đồng chí Nguyễn Xuân Phi- Bí thư Thành uỷ Thành Phố Thanh Hoá; các đồng chí Thường trực Thành uỷ- HĐND- UBND Thành phố Thanh Hoá; trưởng phó các ban, phòng ngành thuộc thành phố Thanh Hoá; Phía Huyện Hoằng Hoá, có đồng chí Nguyễn Đình Hiếu- Bí thư Huyện uỷ- Chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Phạm Bá Oai- Phó Bí thư Huyện uỷ- Chủ tịch UBND huyện, thường trực HU-HĐND-UBND huyện, lãnh đạo các ban, phòng ngành, đoàn thể cấp huyện và 6 đơn vị hành chính của huyện Hoằng Hoá chuyển về Thành phố Thanh Hoá.

Việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Hoằng Hóa để mở rộng địa giới hành chính Thành phố Thanh Hóa và thành lập các phường thuộc thành phố Thanh Hóa- tỉnh Thanh Hóa được thực hiện trên tinh thần của Nghị quyết 05/NQ-CP ngày 29 tháng 2 năm 2012 của Chính phủ và Kế hoạch số 43 của UBND huyện Hoằng Hóa về triển khai NQ 05. Theo đó, huyện Hoằng Hoá điều chỉnh 2.253,41 ha diện tích tự nhiên và 28.127 nhân khẩu, bao gồm toàn bộ diện tích tự nhiên và nhân khẩu của các xã: Hoằng Anh, Hoằng Lý, Hoằng Long, Hoằng Quang, Hoằng Đại và Thị trấn Tào Xuyên của huyện Hoằng Hóa về Thành phố Thanh Hóa quản lý; Đồng thời, thành lập phường Tào Xuyên thuộc thành phố Thanh Hóa trên cơ sở nguyên trạng 275,82 ha diện tích tự nhiên và 5.842 nhân khẩu của Thị trấn Tào Xuyên.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính, huyện Hoằng Hóa còn lại 20.219,59 ha diện tích tự nhiên, 221.613 nhân khẩu và 43 đơn vị hành chính trực thuộc (gồm 42 xã và 01 Thị trấn)

Tại buổi lễ, đồng chí Phạm Bá Oai- Phó Bí thư Huyện uỷ- Chủ tịch UBND huyện Hoằng Hoá phát biểu ý kiến nhấn mạnh: các phòng, ngành chuyên môn huyện Hoằng Hoá cần hoàn tất các thủ tục để nhanh chóng bàn giao 6 xã thị trấn cho Thành phố Thanh Hoá đảm bảo đúng tiến độ, kế hoạch; đề nghị cấp uỷ chính quyền Thành phố Thanh Hoá, tạo điều kiện để các đơn vị xã, thị trấn nhanh chóng ổn định và đi vào hoạt động bình thường, góp phần xây dựng Thành phố Thanh Hóa ngày càng văn minh.

Cũng tại buổi lễ, trước sự chứng kiến của lãnh đạo huyện Hoằng Hoá và Thành phố Thanh Hoá, đồng chí Phạm Bá Oai- Phó bí thư Huyện uỷ- Chủ tịch UBND huyện Hoằng Hoá và đồng chí Nguyễn Xuân Phi- Bí thư Thành uỷ Thành phố Thanh Hoá đã ký kết biên bản bàn giao 6 đơn vị hành chính của huyện Hoằng Hoá về Thành phố Thanh Hoá. 

Phương Trang (Đài TT Hoằng Hoá).

Lễ bàn giao 06 xã, thị trấn của huyện Hoằng Hoá về Thành phố Thanh Hoá.

Đăng lúc: 02/08/2013 14:06:09 (GMT+7)

Sáng ngày 20/6/2012, Huyện Hoằng Hoá đã tổ chức Lễ bàn giao 6 xã, thị trấn của huyện về Thành phố Thành Hoá. Về dự lễ, phía Tỉnh Thanh Hoá có đồng chí Trịnh Hùng – PGĐ Sở Nội vụ, các đồng chí lãnh đạo các Sở, ban, ngành chức năng tỉnh Thanh Hoá; đồng chí Nguyễn Xuân Phi- Bí thư Thành uỷ Thành Phố Thanh Hoá; các đồng chí Thường trực Thành uỷ- HĐND- UBND Thành phố Thanh Hoá; trưởng phó các ban, phòng ngành thuộc thành phố Thanh Hoá; Phía Huyện Hoằng Hoá, có đồng chí Nguyễn Đình Hiếu- Bí thư Huyện uỷ- Chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Phạm Bá Oai- Phó Bí thư Huyện uỷ- Chủ tịch UBND huyện, thường trực HU-HĐND-UBND huyện, lãnh đạo các ban, phòng ngành, đoàn thể cấp huyện và 6 đơn vị hành chính của huyện Hoằng Hoá chuyển về Thành phố Thanh Hoá.

Việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Hoằng Hóa để mở rộng địa giới hành chính Thành phố Thanh Hóa và thành lập các phường thuộc thành phố Thanh Hóa- tỉnh Thanh Hóa được thực hiện trên tinh thần của Nghị quyết 05/NQ-CP ngày 29 tháng 2 năm 2012 của Chính phủ và Kế hoạch số 43 của UBND huyện Hoằng Hóa về triển khai NQ 05. Theo đó, huyện Hoằng Hoá điều chỉnh 2.253,41 ha diện tích tự nhiên và 28.127 nhân khẩu, bao gồm toàn bộ diện tích tự nhiên và nhân khẩu của các xã: Hoằng Anh, Hoằng Lý, Hoằng Long, Hoằng Quang, Hoằng Đại và Thị trấn Tào Xuyên của huyện Hoằng Hóa về Thành phố Thanh Hóa quản lý; Đồng thời, thành lập phường Tào Xuyên thuộc thành phố Thanh Hóa trên cơ sở nguyên trạng 275,82 ha diện tích tự nhiên và 5.842 nhân khẩu của Thị trấn Tào Xuyên.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính, huyện Hoằng Hóa còn lại 20.219,59 ha diện tích tự nhiên, 221.613 nhân khẩu và 43 đơn vị hành chính trực thuộc (gồm 42 xã và 01 Thị trấn)

Tại buổi lễ, đồng chí Phạm Bá Oai- Phó Bí thư Huyện uỷ- Chủ tịch UBND huyện Hoằng Hoá phát biểu ý kiến nhấn mạnh: các phòng, ngành chuyên môn huyện Hoằng Hoá cần hoàn tất các thủ tục để nhanh chóng bàn giao 6 xã thị trấn cho Thành phố Thanh Hoá đảm bảo đúng tiến độ, kế hoạch; đề nghị cấp uỷ chính quyền Thành phố Thanh Hoá, tạo điều kiện để các đơn vị xã, thị trấn nhanh chóng ổn định và đi vào hoạt động bình thường, góp phần xây dựng Thành phố Thanh Hóa ngày càng văn minh.

Cũng tại buổi lễ, trước sự chứng kiến của lãnh đạo huyện Hoằng Hoá và Thành phố Thanh Hoá, đồng chí Phạm Bá Oai- Phó bí thư Huyện uỷ- Chủ tịch UBND huyện Hoằng Hoá và đồng chí Nguyễn Xuân Phi- Bí thư Thành uỷ Thành phố Thanh Hoá đã ký kết biên bản bàn giao 6 đơn vị hành chính của huyện Hoằng Hoá về Thành phố Thanh Hoá. 

Phương Trang (Đài TT Hoằng Hoá).

Tình hình kinh tế xã hội

giải quyết tthc