Truy cập

Hôm nay:
142
Hôm qua:
194
Tuần này:
876
Tháng này:
3836
Tất cả:
261005

Ý kiến thăm dò

Ban chỉ huy quân sự huyện Hoằng Hóa ra quân huấn luyện năm 2016.

Ngày 02/03/2016 14:40:26

Ngày 1/3/2016, Ban chỉ huy quân sự huyện Hoằng Hóa đã tổ chức lễ ra quân huấn luyện năm 2016. Dự lễ có đồng chí Trương Tuấn An – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Chánh văn phòng Huyện ủy, giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện cùng các đồng chí lãnh đạo Ban chỉ huy quân sự huyện, chính trị viên và xã đội trưởng 43 xã, thị trấn trong huyện cũng về dự.

 

Năm 2015, Ban chỉ huy quân sự huyện Hoằng Hóa đã thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự - Quốc phòng, trong đó, nổi bật là bản lĩnh chính trị của cán bộ, chiến sĩ, bộ đội thường trực, dân quân tự vệ, dự bị động viên được giữ vững và tăng cường, tinh thần cảnh giác cách mạng, sẵn sàng chiến đấu, sức mạnh tổng hợp, trình độ chiến đấu và khả năng xử lý tình huống của các lực lượng được nâng lên một bước. Năm 2016, Ban chỉ huy quân sự huyện Hoằng Hóa ra quân huấn luyện với mục tiêu:  100% cán bộ, chiến sỹ lực lượng thường trực, dân quân tự vệ, dự bị động viên có bản lĩnh kiên định vững vàng, chấp hành nghiêm kỷ luật nhà nước, kỷ luật quân đội, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị, sẵn sàng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang huyện nhà, trước hết là nâng cao chất lượng huấn luyện, giáo dục chính trị cho các đối tượng, đảm bảo sát thực tế, sát yêu cầu nhiệm vụ chiến đấu, có sức cơ động cao, giỏi tác chiến độc lập và hợp đồng binh chủng. Phấn đấu 100%  cơ quan, đơn vị  hoàn thành nội dung, chương trình giáo dục chính trị, huấn luyện  quân sự, huấn luyện chuyên ngành  hậu cần, kỹ thuật. Kết quả  kiểm tra  các khoa mục 100% đạt yêu cầu, trong đó có 75 – 85% khá, giỏi.


Đồng chí Trương Tuấn An- Phó Bí thư Thường trực huyện ủy phát biểu tại buổi lễ ra quân huấn luyện năm 2016

 Phát biểu tại lễ ra quân huấn luyện năm 2016, đồng chí Trương Tuấn An – Phó Bí thư thường trực Huyện ủy biểu dương những kết quả mà Ban chỉ huy quan sự huyện đạt được trong năm 2015. Trước những diễn biến phức tạp khó lường của tình hình thế giới và khu vực, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đề nghị Đảng uỷ Ban chỉ huy quân sự huyện và các đơn vị trực thuộc phải lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, trong đó có nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu; xứng đáng là lực lượng tuyệt đối trung thành và tin cậy của cấp uỷ, chính quyền, nhân dân trong huyện. Đồng thời đồng chí cũng yêu cầu cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ: cán bộ, chiến sỹ lực lượng thường trực, Dân quân tự vệ, Dự bị động viên phải thường xuyên nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, sẵn sàng chiến đấu cao, kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch; chủ động phối hợp với các lực lượng để giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huện. Để thực hiện tốt nhiệm vụ đó, công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu phải đặt lên hàng đầu. Trong huấn luyện phải tập trung nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng để cán bộ, chiến sỹ có nhận thức đầy đủ về yêu cầu, nhiệm vụ, những âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch trong tình hình mới. Ngoài huấn luyện quân sự theo chương trình của cấp trên cần quan tâm huấn luyện, luyện tập, diễn tập các phương án tác chiến sát với tình hình thực tiễn ở địa phương như huấn luyện tham gia phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; xây dựng lực lượng Dân quân tự vệ, Dự bị động viên có số lượng hợp lý, chất lượng tốt, bảo đảm đủ khả năng hoàn thành nhiệm vụ khi có tình huống xảy ra. Tiếp tục chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2016.

Tại buổi lễ, đại diện các đơn vị đã ký kết giao ước thi đua với chủ đề  "huấn luyện giỏi, sẵn sàng chiến đấu cao, chấp hành nghiêm kỷ luật, pháp luật và an toàn tuyệt đối". Dưới sự chứng kiến của lãnh đạo huyện, các đơn vị trực thuộc trên địa bàn huyện đã ký giao ước thi đua năm 2016, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao./.

 

Ban chỉ huy quân sự huyện Hoằng Hóa ra quân huấn luyện năm 2016.

Đăng lúc: 02/03/2016 14:40:26 (GMT+7)

Ngày 1/3/2016, Ban chỉ huy quân sự huyện Hoằng Hóa đã tổ chức lễ ra quân huấn luyện năm 2016. Dự lễ có đồng chí Trương Tuấn An – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Chánh văn phòng Huyện ủy, giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện cùng các đồng chí lãnh đạo Ban chỉ huy quân sự huyện, chính trị viên và xã đội trưởng 43 xã, thị trấn trong huyện cũng về dự.

 

Năm 2015, Ban chỉ huy quân sự huyện Hoằng Hóa đã thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự - Quốc phòng, trong đó, nổi bật là bản lĩnh chính trị của cán bộ, chiến sĩ, bộ đội thường trực, dân quân tự vệ, dự bị động viên được giữ vững và tăng cường, tinh thần cảnh giác cách mạng, sẵn sàng chiến đấu, sức mạnh tổng hợp, trình độ chiến đấu và khả năng xử lý tình huống của các lực lượng được nâng lên một bước. Năm 2016, Ban chỉ huy quân sự huyện Hoằng Hóa ra quân huấn luyện với mục tiêu:  100% cán bộ, chiến sỹ lực lượng thường trực, dân quân tự vệ, dự bị động viên có bản lĩnh kiên định vững vàng, chấp hành nghiêm kỷ luật nhà nước, kỷ luật quân đội, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị, sẵn sàng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang huyện nhà, trước hết là nâng cao chất lượng huấn luyện, giáo dục chính trị cho các đối tượng, đảm bảo sát thực tế, sát yêu cầu nhiệm vụ chiến đấu, có sức cơ động cao, giỏi tác chiến độc lập và hợp đồng binh chủng. Phấn đấu 100%  cơ quan, đơn vị  hoàn thành nội dung, chương trình giáo dục chính trị, huấn luyện  quân sự, huấn luyện chuyên ngành  hậu cần, kỹ thuật. Kết quả  kiểm tra  các khoa mục 100% đạt yêu cầu, trong đó có 75 – 85% khá, giỏi.


Đồng chí Trương Tuấn An- Phó Bí thư Thường trực huyện ủy phát biểu tại buổi lễ ra quân huấn luyện năm 2016

 Phát biểu tại lễ ra quân huấn luyện năm 2016, đồng chí Trương Tuấn An – Phó Bí thư thường trực Huyện ủy biểu dương những kết quả mà Ban chỉ huy quan sự huyện đạt được trong năm 2015. Trước những diễn biến phức tạp khó lường của tình hình thế giới và khu vực, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đề nghị Đảng uỷ Ban chỉ huy quân sự huyện và các đơn vị trực thuộc phải lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, trong đó có nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu; xứng đáng là lực lượng tuyệt đối trung thành và tin cậy của cấp uỷ, chính quyền, nhân dân trong huyện. Đồng thời đồng chí cũng yêu cầu cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ: cán bộ, chiến sỹ lực lượng thường trực, Dân quân tự vệ, Dự bị động viên phải thường xuyên nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, sẵn sàng chiến đấu cao, kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch; chủ động phối hợp với các lực lượng để giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huện. Để thực hiện tốt nhiệm vụ đó, công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu phải đặt lên hàng đầu. Trong huấn luyện phải tập trung nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng để cán bộ, chiến sỹ có nhận thức đầy đủ về yêu cầu, nhiệm vụ, những âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch trong tình hình mới. Ngoài huấn luyện quân sự theo chương trình của cấp trên cần quan tâm huấn luyện, luyện tập, diễn tập các phương án tác chiến sát với tình hình thực tiễn ở địa phương như huấn luyện tham gia phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; xây dựng lực lượng Dân quân tự vệ, Dự bị động viên có số lượng hợp lý, chất lượng tốt, bảo đảm đủ khả năng hoàn thành nhiệm vụ khi có tình huống xảy ra. Tiếp tục chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2016.

Tại buổi lễ, đại diện các đơn vị đã ký kết giao ước thi đua với chủ đề  "huấn luyện giỏi, sẵn sàng chiến đấu cao, chấp hành nghiêm kỷ luật, pháp luật và an toàn tuyệt đối". Dưới sự chứng kiến của lãnh đạo huyện, các đơn vị trực thuộc trên địa bàn huyện đã ký giao ước thi đua năm 2016, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao./.

 

Tình hình kinh tế xã hội

giải quyết tthc