Công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Đăng lúc: 10:02:18 16/09/2021 (GMT+7)

 

Công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

          Căn cứ Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND số 85/2015/QH13; Nghị quyết số 133/2020/QH14 ngày 17/11/2020 của Quốc hội khóa XIV về ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Thực hiện Kế hoạch số 01/KH-UBBC ngày 02/02/2021 của Ủy ban bầu cử huyện Hoằng Hóa và các văn bản chỉ đạo của UBBC cấp trên, ngày 05/02/2021 Ủy ban bầu cử xã Hoằng Thành đã ban hành Kế hoạch số 01/KH-UBBC, về triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, với mục đích, yêu cầu: Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được tổ chức vào Chủ nhật (23/5/2021). Cuộc bầu cử diễn ra sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng vừa kết thúc thắng lợi; toàn Đảng, toàn dân và toàn quân đang tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, cuộc bầu cử là dịp để tiếp tục xây dựng, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 phải đảm bảo dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm, thực sự là ngày hội của toàn dân; bầu đủ số lượng đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp theo quy định của pháp luật; đại biểu được bầu có chất lượng, với cơ cấu hợp lý, trong đó lấy tiêu chuẩn, chất lượng đại biểu làm trọng tâm, không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn. Đảm bảo sự đồng bộ trong việc bố trí, sắp xếp cán bộ trong hệ thống chính trị, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Đảng, trong các cơ quan nhà nước ở Trung ương và địa phương.

          Theo đó, kế hoạch được triển khai kịp thời đến các cơ quan, đoàn thể, trường học, trạm y tế; các tổ chức chính trị-xã hội và toàn thể nhân dân thuộc 6 đơn vị thôn trong toàn xã. Cụ thể: Đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác bầu cử vào ngày 05/2/2021 thành viên trực tiếp tham gia vào công tác bầu cử; thành viên của các tổ chức phụ trách bầu cử. Thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử theo Thông tư số, hướng dẫn  của cấp trên về thành lập Ủy ban bầu cử, Ban bầu cử và Tổ bầu cử. UBND xã sau khi thống nhất với Thường trực HĐND và Ban thường trực UB MTTQ, quyết định thành lập Ủy ban bầu cử xã Hoằng Thành gồm 11 thành viên, do Chủ tịch UBND xã làm Chủ tịch Ủy ban bầu cử (đã hoàn thành ngày 22/01/2021). Đồng thời hướng dẫn về số lượng đại biểu HĐND theo Nghị quyết số 1187/NQ, ngày 11/01/2021 của UB TVQH về việc xác định dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, cùng với hiệp thương, lựa chọn giới thiệu người ra ứng cử đại biểu HĐND xã. Theo kế hoạch, UBBC xã Hoằng Thành đã chỉ đạo các thôn tổ chức Hội nghị Hiệp thương lần thứ nhất (xong trước ngày 07/2/2021); chuẩn bị tổ chức Hội nghị Hiệp thương lần thứ hai (trước ngày 19/3/2021) và Hội nghị Hiệp thương lần thứ ba (trước ngày 18/4/2021) theo lịch trình đã đề ra. Đồng thời tiếp nhận, xem xét hồ sơ người ửng cử từ ngày 22/02, kết thúc vào 17h ngày 14/3/2021, đặc biệt là việc lập và công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND theo từng đơn vị bầu cử xong trước ngày 28/4/2021 và lập niêm yết danh sách cử tri trước ngày 14/3/2021.

          Để công tác bầu cử Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 thành công tốt đẹp, UBBC xã đã tổ chức chỉ đạo công tác vận động bầu cử đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội và người ứng cử đại biểu HĐND ở đơn vị nào thì thực hiện vận động tại đơn vị bầu cử đó, bắt đầu từ ngày công bố danh sách chính thức; đồng thời tổ chức giải quyết khiếu nại, tố cáo về bầu cử. Đặc biệt là chỉ đạo,  hướng dẫn về công tác bầu cử cho các đơn vị, tổ bầu cử. Đây là nội dung quan trọng nhất vì liên quan đến hầu hết các bước, các nội dung lịch trình công tác phục vụ cho kết quả cuộc bầu cử. Cuối cùng là Công bố kết quả bầu cử; Xác nhận tư cách người trúng cử và Tổng kết cuộc bầu cử cũng được UBBC tập trung chỉ đạo theo kế hoạch đề ra.

          Sau kết quả Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất ở các đơn vị thôn, ngày 02/3/2021 Chủ tịch UBBC xã đã công bố Quyết định số 04/QĐ-UBBC, về việc ấn định số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu HĐND được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND xã Hoằng Thành nhiệm kỳ 2021-2026, cụ thể: Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu HĐND xã Hoằng Thành nhiệm kỳ 2021-2026 là 6 đơn vị (mỗi thôn là 1 đơn vị bầu cử). Tổng số đại biểu HĐND xã Hoằng Thành nhiệm kỳ 2021-2026 được bầu là 25 đại biểu. Trong đó: Đơn vị bầu cử số 1 (thôn 1) số đại biểu được bầu là 4; Đơn vị bầu cử số 2 (thôn 2) số đại biểu được bầu là 5; Đơn vị bầu cử số 3 (thôn 3) số đại biểu được bầu là 5; Đơn vị bầu cử số 4 (thôn 6) số đại biểu được bầu là 4; Đơn vị bầu cử số 5 (thôn 7) số đại biểu được bầu là 3; Đơn vị bầu cử số 6 (thôn 8) số đại biểu được bầu là 4.

          Xác định đây là cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 có tầm đặc biệt quan trọng, ngoài triển khai thực hiện các nội dung theo lịch trình cụ thể, UBBC xã cần tập trung chỉ đạo các đoàn thể, tổ chức chính trị-xã hội và các tầng lớp nhân dân, cử tri trong toàn xã thực hiện tốt Công tác tuyên truyền; Công tác đảm bảo an ninh trật tự-an toàn xã hội; đặc biệt là Công tác kiểm tra, giám sát bầu cử, quyết tâm thực hiện nghiêm túc các điều luật, quy định, quy chế về Luật bầu cử, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ kế hoạch đã đề ra./.

14/3/2021

 

Truy cập
Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
351554