UBND xã Hoằng Thành phân công và đăng kí người phát ngôn báo chí

Đăng lúc: 16:26:19 14/09/2021 (GMT+7)

Thực hiện công văn số 1596/UBND-VHTT, ngày 26 tháng 7 năm 2021 của UBND huyện Hoằng Hóa về việc thực hiện công tác phát ngôn và xử lý thông tin đăng, phát trên báo chí.

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ HOẰNG THÀNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                            Hoằng Thành, ngày 27 tháng 7 năm 2021

 

ĐĂNG KÝ NGƯỜI PHÁT NGÔN BÁO CHÍ

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Địa chỉ Email

1

Lương Xuân Trương

PBT Đảng ủy - Chủ tịch UBND xã

0976247734

luongxuantruongthuy@gmail.com

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận:

- Phòng VHTT huyện (B/c);

- BTV Đảng ủy – TT HĐND xã (B/c);

- Lưu: VP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

Lương Xuân Trương

  
0 Bình luận
Ý kiến bạn đọc
Các tin khác
Truy cập
Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
351554