ĐẢNG BỘ XÃ HOẰNG THÀNH 65 NĂM XÂY DỰNG &TRƯỞNG THÀNH

Đăng lúc: 00:00:00 10/12/2018 (GMT+7)

Cách đây vừa tròn 65 năm ngày 25/10/1953, theo sự chỉ đạo của cấp trên để đáp ứng với tình hình nhiệm vụ mới lúc bấy giờ chi bộ Trần Phú thuộc xã Hoằng Lộc lớn được chia tách thành 4 chi bộ xã bao gồm Hoằng Lộc-Hoằng Thành-Hoằng Trạch-Hoằng Đại , Chi bộ xã Hoằng Thành được chia tách ra từ đây.

        ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG BỘ XÃ HOẰNG THÀNH

(25/10/1953-25/10/2019)

         

          Kính thưa các đồng c hí cán bộ đảng viên và toàn thể nhân dân !

          Xã Hoằng Thành là xã nằm về phía Đông Nam của huyện Hoằng Hoá, một trong những đơn vị có nhiều thành tích của huyện Hoằng Hóa trong lịch sử đấu tranh, chống giặc ngoại xâm cũng như trong quá trình xây dựng quê hương đất nước. Trải qua những năm tháng “kháng chiến, kiến quốc” đầy gian khổ, nhân dân Hoằng Thành không những hoàn thành tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế, đảm bảo quốc phòng an ninh, các hoạt động văn hóa xã hội ở địa phương mà còn tích cực chi viện cho tiền tuyến lớn, góp phần cùng cả nước đánh thắng hai thực dân,đế quốc lớn sừng sỏ nhất thế giới là thực dân pháp và đế quốc Mỹ giành độc lập tự do và thống nhất nước nhà.

      Cách đây 66 năm ngày 25/10/1953, theo sự chỉ đạo của cấp trên để đáp ứng với tình hình nhiệm vụ mới lúc bấy giờ chi bộ Trần Phú thuộc xã Hoằng Lộc cũ gồm 4 xã, ngày nay là Lộc – Thành – Trạch – Đại được chia tách thành 4 chi bộ: Chi bộ xã Hoằng Thành cũng được chia tách ra từ đây.

 Trải qua 66 năm chia tách, thành lập, xây dựng, trưởng thành từ một chi bộ đã phát triển thành Đảng bộ với gần 200 đảng viên và đã trải qua 26 kỳ Đại hội.

   Ngay sau khi được chia tách thành lập, một chi bộ mới độc lập, chi bộ đã khẩn trương chuẩn bị các điều kiện để tiến hành  Đại hội lần thứ nhất nhiệm kỳ 1953-1954 tại Đình Làng Dương Thành. Với sự tham gia đông đủ của 32 đảng viên của chi bộ lúc bấy giờ. Đại hội đã tiến hành kiểm điểm đánh giá tình hình hoạt động của tổ chức đảng trước năm 1953. Đồng thời ra Nghị quyết lãnh đạo phong trào cách mạng ở địa phương một cách toàn diện về mọi mặt, cùng với nhân dân cả nước đẩy mạnh công cuộc kháng chiến cứu nước giành thắng lợi. Đại hội tiến hành bầu Ban chi ủy nhiệm kỳ 1953-1954. Đồng chí Lê Hữu Hường được bầu giữ chức Bí thư chi bộ đầu tiên.

Đại hội lần thứ 2 nhiệm kỳ 1954-1956: Được diễn ra vào năm 1954 đại hội đề ra nhiệm vụ phát động nhân dân đẩy mạnh sản xuất và xây dựng cuộc sống mới, Đại hội bầu 7 đồng chí trong BCH chi ủy, đồng chí Lê Đình Chức được bầu làm Bí thư chi bộ.

Năm 1957 chi bộ Đại hội lần thứ 3, nhiệm kỳ 1957-1958: Đại hội ra Nghị quyết tập trung vào việc chỉ đạo sữa sai việc quy sai thành phần trong cuộc cách mạng cải cách ruộng đất tại địa phương, khôi phục lại Đảng tịch cho các đồng chí đảng viên bị oan sai. Đại hội bầu ban chi ủy khóa 3, Đồng chí Lê Hữu Hường được bầu giữ chức Bí thư chi bộ.

Năm 1959 chi bộ đại hội lần thứ 4, nhiệm kỳ  1959-1960: Nhiệm vụ của chi bộ là tập trung đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp, khâu chính là đẩy mạnh việc thành lập HTX NN. Đồng chí Lê Khắc Căn được bầu làm Bí thư chi bộ.

Năm 1961 Chi bộ Đại hội lần thứ 5, nhiệm kỳ 1961-1962. Đồng chí Lê Khắc Chưởng được bầu làm Bí thư chi bộ; Tháng 10 năm 1962 Huyện ủy Hoằng Hóa quyết định chuyển Chi bộ xã Hoằng Thành, thành Đảng bộ xã Hoằng Thành. Đồng thời chỉ đạo cho Đảng bộ xã tổ chức kỳ Đại hội nhiệm kỳ 1962-1964, đây là kỳ Đại hội Đảng bộ đầu tiên và là Đại hội lần thứ 6 trên cơ sở tiếp nối 5 kỳ Đại hội chi bộ trước đây. Phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 1962-1964 là xây dựng HTX NN bậc cao, phát triển nông nghiệp, đảm bảo đời sống cho nhân dân và chi viện cho tuyền tuyến Miền Nam. Đại hội bầu BCH Đảng bộ gồm 7 Đ/c. Đồng chí Lê Khắc Chưởng được bầu làm Bí thư Đảng ủy.

Đại hội Đảng bộ xã lần thứ 7, nhiệm kỳ 1965-1966, Đại hội Đảng bộ xã lần thứ 8 nhiệm kỳ 1966-1968; Đại hội Đảng bộ xã lần thứ 9, nhiệm kỳ 1968-1970 lần lượt tổ chức Đại hội vào các năm 1965, 1966, 1968. Nhiệm vụ quan trọng của các nhiệm kỳ Đại hội lúc này là tiến hành bồi dưỡng cán bộ, đảng viên để nâng cao vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu của chi bộ, với phương châm “Đảng viên giỏi chi bộ mạnh, Đảng bộ vững chắc”. Đại hội bầu ra BCH gồm 7 đồng chí, Đồng chí Lê Đình Chức liên tục được bầu làm BT Đảng ủy xã.

Đại hội lần thứ 10, nhiệm kỳ 1970-1973: Tại đại hội này, Đảng bộ đã đưa ra nhiều chủ trương, chính sách mới trên các mặt về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội. Chú trọng việc phát động quần chúng nhân dân tăng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm. Đại hội bầu ra BCH gồm 7 Đồng chí. Đồng chí Lê Đình Chức tiếp tục được bầu làm BT Đảng ủy xã.

Đại hội 11, nhiệm kỳ 1973-1974: Đại hội đưa ra Nghị quyết về phát triển toàn diện các ngành trồng trọt, chăn nuôi và các ngành nghề tại địa phương. Đại hội bầu BCH gồm 7 Đồng chí. Đồng chí Lê Đình Chức tiếp tục được bầu làm BT Đảng ủy xã.

Đại hội 12, nhiệm kỳ 1974-1975: Đại hội ra nghị quyết tập trung lãnh đạo, tăng cường thi đua lao động sản xuất, làm tròn nghĩa vụ đối với nhà nước, trở thành hậu phương vững chắc, góp phần cùng cả nước đưa cuộc kháng chiến chông Mỹ đi đến thắng lợi Đại hội đưa ra Nghị quyết về tăng cường đẩy mạnh phát triển các ngành kinh tế, gắn với đào tạo cán bộ và tập trung lãnh đạo, cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp thành công. Đại hội bầu BCH gồm 7 Đồng chí. Đồng chí Lê Đình Chức tiếp tục được bầu làm BT Đảng ủy xã.

Đại hội 13, nhiệm kỳ 1976-1978: với sự tham gia của 82 đồng chí Đảng viên trong Đảng bộ. Đại hội ra nghị quyết tập trung lãnh đạo lấy nông nghiệp làm trọng tâm và căn bản,quan tâm phát triển y tế giáo dục ,quốc phòng, an ninh đảm bảo, góp phần bảo vệ vững chắc thành quả cách mạng. Đại hội bầu BCH gồm 7 Đồng chí. Đồng chí Lê Đình Chức tiếp tục được bầu làm BT Đảng ủy xã.

Đại hội 14, nhiệm kỳ 1978-1980; Đại hội 15, nhiệm kỳ 1980-1982 có trên 90 Đảng viên tham dự. Đại hội ra Nghị quyết tập trung vào sự phát triển kinh tế xã hội, chú trọng đến việc bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, đảng viên, đi học các lớp về LLCT, quản lý kinh tế, tài chính, thú y và phát động nhiều phong trào thiết thực đi vào cuộc sống như: “3 đảm đang”; “3 xung kính làm chủ tập thể”; “thanh niên tình nguyện vượt mức kế hoạch”. Đại hội bầu BCH gồm 9 Đồng chí. Đồng chí Lê Đình Chức tiếp tục được bầu làm BT Đảng ủy xã.

Đại hội 16, nhiệm kỳ 1982-1984: Được tổ chức vào tháng 10/1982. Đại hội ban hành Nghị quyết chú trọng phát triển nông nghiệp, lấy cây lúa là cây chủ đạo. Tăng cường phát triển vụ đông. Đại hội đề ra chủ trương cử lao động đi xây dựng kinh tế mới. Đại hội bầu BCH gồm 7 Đồng chí. Đồng chí Lê Đình Chức tiếp tục được bầu làm BT Đảng ủy xã.

Đại hội 17, nhiệm kỳ 1984-1986: Nhiệm vụ trọng tâm là công tác xây dựng Đảng, coi đây là nhiệm vụ then chốt. Tăng cường công tác đào tạo bồi dưỡng quần chúng ưu tú để phát triển Đảng. Tập trung vào thực hiện Chỉ thị 100 của Ban Bí thư “cởi trói cho sản xuất nông nghiệp”. Đại hội bầu BCH gồm 9 Đồng chí. Đồng chí Lê Đình Chức tiếp tục được bầu làm BT Đảng ủy xã.

Đại hội 18, nhiệm kỳ 1986-1988: Đại hội đã tiến hành kiểm điểm nghiêm túc những mặt hạn chế, khuyết điểm trong phong trào hợp tác hóa, do hoạt động của một số HTX có dấu hiệu sa sút. Tình hình đời sống nhân dân khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo cao.Đại Hội đã đưa ra các mục tiêu nhiệm vụ giãi pháp để khắc phục và giãi quyết vấn đề lương thực, thực phẩm,tiêu dùng nhằm nâng cao đời sống nhân dân. Đại hội bầu BCH gồm 9 Đồng chí. Đồng chí Phạm Trọng Xinh được bầu làm BT Đảng ủy xã.

Đại hội 19, nhiệm kỳ 1988-1990: Đại hội tập trung vào công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng, để duy trì và nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ,làm trong sạch đội ngũ đảng viên. Đại hội bầu BCH gồm 9 Đồng chí. Đồng chí Nguyễn Huy Nghiễm được bầu làm BT Đảng ủy xã.

Đại hội 20, nhiệm kỳ 1991-1993: Đại hội tập trung vào Nghị quyết chỉ đạo thực hiện tốt đường lối đổi mới của Đảng đi đôi với phát triển nông nghiệp, là coi trọng việc phát triển tiểu thủ công nghiệp, giữ vững QP – AN. Đại hội bầu BCH gồm 9 Đồng chí. Đồng chí Nguyễn Huy Nghiễm tiếp tục được bầu làm BT Đảng ủy xã.

Đại hội 21, nhiệm kỳ 1993-1995: Đại hội ra Nghị quyết tập trung vào việc đẩy mạnh và yêu tiên phát triển nông nghiệp, chú trọng đúng mức phát triển công nghiệp và dịch vụ. Đưa công tác văn hóa – giáo dục, thông tin tuyên truyền vào nề nếp, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ chính trị. Tăng cường công tác xây dựng Đảng theo chủ nghĩa Mác – Lê nin. Đại hội bầu BCH gồm 11 Đồng chí. Đồng chí Nguyễn Huy Nghiễm tiếp tục được bầu làm BT Đảng ủy xã.

Đại hội 22, nhiệm kỳ 1996-2000: Đại hội đề ra nhiệm vụ cụ thể tại địa phương nhằm thực hiện tốt đường lối đổi mới, chuyển sang thời kỳ công nghiệp hóa và hiện đại hóa theo chủ trương đường lối của đảng. Đại hội bầu BCH gồm 11 Đồng chí. Đồng chí Nguyễn Huy Nghiễm tiếp tục được bầu làm BT Đảng ủy xã.

Đại hội 23, nhiệm kỳ 2000-2005: Đại hội ra Nghị quyết tập trung đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa; thực hiện tốt công tác dồn đền dồn thửa, tập trung sản xuất theo quy mô lớn; chú trọng xây dựng cánh đồng có thu nhập 50 triệu đồng/ha/năm; thực hiện chủ trương chuyển đổi HTX NN sang mô hình HTX dịch vụ; Thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa; tập trung vào xây dựng các làng văn hóa; phát triển công tác y tế thành lá cờ đầu của tuyến y tế cơ sở. Tăng cường công tác xây dựng Đảng, chú trọng vào thực hiện NQ TW 6 lần 2 (khóa VIII) “về một số vấn đề cơ bản và cấp bách trong công tác xây dựng Đảng hiện nay”. Nhằm đẩy mạnh việc xây  dựng Đảng bộ và chi bộ vững mạnh. Đại hội bầu BCH gồm 11 Đồng chí. Đồng chí Nguyễn Huy Nghiễm tiếp tục được bầu làm BT Đảng ủy xã.

Đại hội 24, nhiệm kỳ 2005-2010: Mục tiêu của Nghị quyết là tập trung chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng CNH- HĐH, tập trung đẩy mạnh sản xuất kinh tế theo cơ chế thị trường, đưa chăn nuôi thành ngành chính có thu nhập ổn định; mở rộng phát triển TTCN, tạo việc làm nâng cao thu nhập và đời sống cho nhân dân. Đại hội bầu BCH gồm 11 Đồng chí. Đồng chí Lương Xuân Gương tiếp tục được bầu làm BT Đảng ủy xã.

Đại hội 25, nhiệm kỳ 2010-2015: Tập trung đổi điền dồn thửa, quy hoạch sử dụng đất để tạo điều kiện tích tụ ruộng đất, phát triển trang trại, gia trại, kêu gọi đầu tư phấn đấu có tộc độ tăng trưởng kinh tế cao và bền vững, xây dựng cơ sở vật chất với củng cố QP – An vững chức, giải quyết tốt các vấn đề AN – XH, nâng cao đời sống của nhân dân. Giữ vững ổn định chính trị, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, MTTQ và các đoàn thể trong sạch vững mạnh. Xây dựng quê hương ngày một phát triển, đáp ứng với công cuộc đổi mới của đất nước. Đại hội bầu BCH gồm 13 Đồng chí. Đồng chí Lương Xuân Gương tiếp tục được bầu làm BT Đảng ủy xã đến năm 2013 đồng Chí Lương Xuân Gương Nghỉ hưu và Đồng chí Lê Hữu Thắm lên thay làm Bí thư BCH Đảng bộ xã.

Đại hội 26, nhiệm kỳ 2015-2020: Với chủ đề Đại hội:“ Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng. Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, năng động sáng tạo, huy động mọi nguồn lực, dẩy mạnh phát triển kinh tế- xã hội, phấn đấu đến năm 2019 đạt xã nông thôn mới”. Đại hội bầu BCH gồm 13 Đồng chí. Đồng chí Lê Hữu Thắm tiếp tục được bầu làm BT Đảng ủy xã .

Đến tháng 8/2017 Đồng chí Lê Bá Dũng – HUV, BT Đảng ủy xã Hoằng Trạch được luân chuyển về  làm Bí thư Đảng bộ xã Hoằng Thành đồng thời đồng chí Lê Hữu Thắm chuyển công tác về làm BT Đảng ủy xã Hoằng Trạch .

Trong suốt 21 năm (1954 - 1975) trường kỳ kháng chiến chống đế quốc Mỹ, Đảng bộ nhân dân xã Hoằng Thành luôn thấm nhuần lời dậy của Bác Hồ vĩ đại “không có gì quý hơn độc lập, tự do”, và nêu cao khẩu hiệu “thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”. Cán bộ và nhân dân xã Hoằng Thành đã đóng góp hàng nghìn tấn lương thực, thực phẩm, hàng vạn ngày công lao động, hàng trăm lượt thanh niên đã xung phong lên đường bảo vệ Tổ quốc và giúp các nước bạn anh em, 76 người tham gia thanh niên xung phong; 566 người tham gia dân công hỏa tuyến và 116 người tham gia thanh niên tình nguyện. Trong số đó có 85 người đã anh dũng hy sinh, 61 người để lại một phần xương máu trên khắp mọi miền của Tổ quốc và các nước bạn anh em, hàng chục người bị ảnh hưởng chất độc da cam. Ghi nhận đóng góp và những thành tích đã đạt được hàng trăm tập thể và cá nhân đã vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng huân, huy chương và nhiều danh hiệu cao quý.

Hơn 40 kể từ khi đất nước hoàn toàn giãi phóng và hơn 30 năm bắt tay xây dựng quê hương theo đường lối đổi mới ,thực hiện sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước theo đường lối chủ trương của Đảng Cộng sản Việt Nam, quê hương Hoằng Thành đã dành được nhiều thành tựu to lớn, ngày một giàu đẹp hơn. Từ một địa phương nghèo nàn, lạc hậu trên 95% dân số mù chữ vào trước cách mạng tháng 8 năm 1945 đến nay 100% trẻ em trong độ tuổi được phổ cập giáo dục, cơ sở vật chất trường, trạm đều đạt chuẩn quốc gia, công tác y tế luôn là một trong những đơn vị đứng đầu của tỉnh về chất lượng khám, chữa bệnh ở y tế tuyến cơ sở. Tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn dưới 5%, 100% hộ được dùng điện và nước hợp vệ sinh; 90% hộ có phương tiện nghe nhìn, cơ sở phúc lợi xã hội được đầu tư khang trang, thuận tiện, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân đã được nâng lên rõ rệt. Các thôn, làng văn hóa, cơ quan văn hóa đều được ban hành các hương ước, quy ước để hoạt động, nhiệm vụ quốc phòng an ninh luôn được chú trọng tăng cường và đảm bảo đảm bảo, khối đại đoàn kết toàn dân ngày một được tăng cường tạo nên sức mạnh tổng hợp, Đảng bộ các tổ chức trong hệ thống chính trị chính trị luôn đạt đơn vị trong sạch, vững mạnh xã đạt chuẩn quốc gia NTM hiện đang trên đà xây dựng nông thôn mới nâng cao ,NTM kiểu mẫu ,đã và đang từng ngày góp phần làm thay đổi diện mạo quê hương đất nước thêm tươi đẹp và giàu mạnh hơn.

  65 năm qua, Đảng bộ luôn xác định và quán triệt sâu sắc phương châm lãnh đạo chỉ đạo phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm “xây dựng Đảng là then chốt”, Chi bộ - Đảng bộ xã luôn đặc biệt chú trọng đến xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Lúc đầu chi bộ mới thành lập chỉ có 32 Đảng viên trải qua 65 năm xây dựng và trưởng thành từ một chi bộ đã phát triển thành Đảng bộ với gần 200 đảng viên và trải qua 26 kỳ Đại hội. Đội ngũ đảng viên không chỉ tăng về số lượng mà trình độ chính trị, chuyên môn ngày càng được nâng cao, nỗ lực phấn đầu hoàn thành mọi nhiệm vụ cách mạng. Tổ chức quán triệt, học tập thực hiện một cách nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên về xây dựng đảng và hệ thống chính trị nhất là Nghị quyết TW 4 (khóa XI); NQ TW 4 (khóa XII) của Đảng; Chỉ thị số 05 – CT/TW ngày 15/5/2016 của BCT-BCH TW khóa 12 về học tập và làm theo tấm gương tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng luôn thực hiện nghiêm túc đúng theo Quy định và hướng dẫn của cấp trên nên đã phát huy được sức mạnh, trí tuệ tập thể; đấu tranh loại bỏ những nhận thức, hành động lệch lạc, sai trái, coi trọng việc giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất, nâng cao sức chiến đấu của tổ chức Đảng và xây dựng hệ thống chính trị ở địa phương luôn trong sạch vững mạnh.

Nhìn chặng đường 65 năm xây dựng và trưởng thành, lãnh đạo, chỉ đạo nhân dân thực hiện các nhiệm vụ cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, đến cách mạng xã hội chủ nghĩa chúng ta đã rút ra một số bài học quý báu:

Một là: Chăm lo xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Coi đây là nhiệm vụ then chốt, thường xuyên, quyết định đến thành bại của cách mạng. Trên tinh thần Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng và điều kiện thực tế của địa phương, Đảng bộ xã đã đề ra đường lối đúng đắn, đáp ứng với yêu cầu của từng thời kỳ lịch sử. Đồng thời, Đảng ủy đã tăng cường công tác giáo dục chủ Nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đến toàn thể cán bộ, đảng viên, kim chỉ nam cho mọi hành động của Đảng. Thực tiễn cho thấy công tác cán bộ là then chốt của mọi then chốt,cán bộ là cái gôc của mọi công việc. Do đó, thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng, giáo dục nâng cao về bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ ,không ngừng trau dồi, rèn luyện tư dưỡng đạo đức lối sống, đạo đức cách mạng, hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân; gần dân, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân. Từ đó, tập hợp, đoàn kết và phát huy sức mạnh to lớn từ nhân dân phục vụ cho quá trình xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước.

Hai là: Nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Trên tình thần đó, cụ thể hóa phù hợp với thực tiễn của địa phương để tổ chức thực hiện và đưa chủ trương đi vào cuộc sống của người dân.

Ba là: Không ngừng xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân; khơi dậy và phát huy sức mạnh của đông đảo nhân dân. Đoàn kết thống nhất trong đảng là tiền đề quan trọng để có đoàn kết thống nhất trong nhân dân, với phương châm “Đảng viên đi trước, làng nước theo sau” . Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng dạy “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết”; “Thành công, thành công, đại thành công”.

Bốn là: Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền, MTTQ và các đoàn thể nhân dân. Chính quyền không ngừng tự đổi mới về công tác quản lý, điều hành trong đó chú trọng phát huy quyền làm chủ của nhân dân theo Pháp lệnh 34. MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội thường xuyên đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động ,luôn gần gủi gắn bó với hội viên đoàn viên ,chú trọng việc xây dựng các phong trào thi đua trên tất cả các mặt công tác ,đưa các phong trào, cuộc vận động đi vào nề nếp và ngày càng thu hút đông đảo hội viên, đoàn viên tham gia vào tổ chức hội.

Kính thưa các đồng chí cán bộ đảng viên và toàn thể nhân dân !

Ôn lại truyền thống vẻ vang của Đảng bộ và nhân dân nhà 66 năm qua ,chúng ta càng tự hào về Đảng Cộng sản Việt Nam một đảng kiên cường, luôn trung thành tuyệt đối với chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, với lợi ích của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động và của cả dân tộc, với chủ nghĩa quốc tế vô sản cao cả, với bản lĩnh chính trị vững vàng và dày dạn kinh nghiệm trong đấu tranh cách mạng, được chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sáng lập và rèn luyện, luôn luôn xứng đáng với vai trò lãnh đạo, để lãnh đạo nhân dân ta, dân tộc ta giành hết thắng lợi này, đến thắng lợi khác, làm nên những kỳ tích to lớn trong lịch sử dân tộc, góp phần đáng kể vào lịch sử nhân loại, tạo nên đất nước Việt Nam ngày càng có uy tín cao trên thế giới. Nhưng với sứ mệnh lịch sử cao cả, truyền thống cách mạng (tất cả vì mục tiêu lý tưởng cộng sản). Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân Việt Nam nói chung, Đảng bộ và nhân dân xã Hoằng Thành nói riêng, nhất định sẽ giành được nhiều thắng lợi hơn nữa, xứng đáng là lãnh tụ tin cậy của nhân dân.

Tự hào về Đảng quang vinh, về Bác hồ vĩ đại, mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi tổ chức đảng trong Đảng bộ, mỗi người dân chúng ta,  hơn bao giờ hết cần phải tiếp tục phát huy dân chủ, đoàn két ,đổi mới ,thi đua lao động, học tập ,công tác nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giầu ,nước mạnh xã hội công bằng, dân chủ ,văn minh .

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ XÃ HOẰNG THÀNH

 

 

                          

 

0 Bình luận
Ý kiến bạn đọc
Truy cập
Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
351554