Truy cập

Hôm nay:
60
Hôm qua:
194
Tuần này:
794
Tháng này:
3754
Tất cả:
260922

Ý kiến thăm dò

Huyện ủy Hoằng Hóa tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2015 và tổng kết công tác đại hội Đảng cấp cơ sở nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Ngày 02/03/2016 15:02:43

Ngày 10/7/2015, tại trung tâm hội nghị huyện, Huyện ủy Hoằng Hóa tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2015 và tổng kết công tác Đại Hội Đảng cấp cơ sở nhiệm kỳ 2015 – 2020, đồng thời thảo luận và thông qua nhiều nội dung quan trọng: Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015; với lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, thu - chi ngân sách; kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng; chương trình kỳ họp HĐND sắp tới. Đồng chí Trương Tuấn An – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy khai mạc và chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị còn có đồng chí Phạm Bá Oai – Phó Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Lê Xuân Thu – Phó Bí thư Huyện ủy cùng các đồng chí trong Ban thường vụ Huyện ủy, Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện; lãnh đạo các Ban, ngành, đoàn thể trong huyện; Bí thư Đảng bộ, chi bộ; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc trong huyện; phía xã có các đồng chí Bí thư Đảng ủy, Phó Bí thư, Chủ tịch HĐND, UBND 43 xã, thị trấn trong huyện. 

 

Sau khi nghe báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm 2015; các văn bản của Ban thường vụ Huyện ủy chuẩn bị, các ý kiến thảo luận đều cơ bản thống nhất cao với báo cáo, các văn bản được trình tại hội nghị. 6 tháng đầu năm 2015, Đảng bộ huyện Hoằng Hóa đã tập trung chỉ đạo, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ trọng tâm đó là tổ chức Đại hội Đảng bộ cơ sở và chuẩn bị Đại hội Đảng bộ huyện Hoằng Hóa lần thứ XXVI, đồng thời lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn. Được sự quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ của tỉnh, sự nỗ lực phấn đấu của cấp ủy, chính quyền, MTTQ, đoàn thể các cấp, các doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn, nền kinh tế huyện nhà có bước tăng trưởng khá. Các chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế đều đạt và vượt chỉ tiêu: tổng giá trị sản xuất 6 tháng đầu năm đạt 2.461 tỷ 402 triệu đồng, bằng 51,13%KH; Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất đạt 17,96%(KH năm 17,94%). Trong đó, sản xuất nông, lâm, thủy sản 7,7%; công nghiệp, xây dựng 17,7%; dịch vụ 25%. Cơ cấu kinh tế: nông, lâm, thủy sản 19,2%; Công nghiệp, xây dựng 46,7%; dịch vụ 34,1% (Cơ cấu tương ứng theo kế hoạch 19,0% - 46,0% - 35,0%); tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 6 tháng đầu năm(bao gồm cả tiền sử dụng đất) đạt 180.375 triệu đồng, bằng 196%KH huyện giao, bằng 203,6%KH tỉnh giao, bằng 221,6%CK … Các chỉ tiêu văn hóa – xã hội được đảm bảo. Quốc phòng – an ninh được giữ vững.  Về công tác xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể, huyện ta đã chỉ đạo các cấp, các ngành tập trung khắc phục, sửa chữa những hạn chế, khuyết điểm sau phê bình và tự phê bình theo tinh thần Nghị quyết trung ương 4 “ Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Chỉ đạo tuyên tuyền nhiều sự kiện quan trọng của huyện, tỉnh và đất nước. Xây dựng quy hoạch thực hiện điều động luân chuyển cán bộ lãnh đạo các phòng, ban, đoàn thể; kiện toàn cấp ủy đảng tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc; kết nạp đảng viên mới. Hệ thống dân vận từ thị đến cơ sở đã quan tâm nắm tình hình đời sống, sản xuất của nhân dân, thực hiện hiệu quả công tác “dân vận khéo” ở tất cả các lĩnh vực. Vai trò giám sát, chỉ đạo điều hành của HĐND, UBND huyện phát huy hiệu quả tích cực trong phát triển kinh tế, giải phóng mặt bằng, cải cách hành chính, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo... MTTQ và các đoàn thể, hội quần chúng tăng cường công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên chấp hành nghiêm chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước và các quy định của huyện; triển khai nhiều chương trình hỗ trợ đoàn viên, hội viên về vốn, kỹ thuật, vật tư, góp phần tạo công ăn, việc làm, nâng cao đời sống.


Tỉnh uỷ Thanh Hoá trao bằng khen cho các cá nhân xuất sắc 5 năm liên tục (2010-2014)

Tại hội nghị, các đại biểu cũng nghe các đồng chi lãnh đạo huyện tổng kết Đại Hội Đảng bộ, chi bộ cơ sở nhiệm kỳ 2015 – 2020; tổng số chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sơ 594 chi bộ; tổng số cấp ủy viên bầu được 80 cơ sở là 737 đồng chí; trên cơ sở của TW, của ban chấp hành Đảng Bộ huyện thống nhất số lượng đại biểu đi dự đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI là 286 đại biểu, trong đó đại biểu đương nhiên là 39 đồng chí và 247 đại biểu bầu của 80 Đảng bộ, chi bộ trực thuộc Huyện ủy. Kết quả chung của đại hội các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Huyện ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020 cho thấy sự chủ động bám sát các văn bản của cấp trên và sự chỉ đạo, hướng dẫn của các Tổ công tác Huyện ủy; tinh thần trách nhiệm, tích cực triển khai thực hiện của cấp uỷ, Ban Thường vụ Đảng uỷ khoá cũ, lãnh đạo cơ quan đơn vị, việc thực hiện tích cực của đội ngũ cán bộ, Đảng viên và sự ủng hộ của các tầng lớp nhân dân đã góp phần vào thành công của Đại hội cơ sở nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Tuy nhiên các đại biểu trong hội nghị cũng thống nhất cao, bên cạnh những mặt đạt được, 6 tháng đầu năm 2015 trên các lĩnh vực còn bộc lộ những hạn chế, yếu kém cần được quyết tâm khắc phục trong thời gian tới. Đó là hạn chế trong vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành chưa toàn diện và chưa quyết liệt ở một số đơn vị, dẫn đến một số tồn đọng xử lý chậm, chưa đạt tiến độ. Có nơi, tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu chưa cao, thực hiện một số quy định của Đảng, nhất là khắc phục một số hạn chế, khuyết điểm theo Nghị quyết TW 4 và Chỉ thị của Ban thường vụ Huyện ủy chưa cao.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trương Tuấn An – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đề nghị cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể từ huyện đến cơ sở cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, tập trung vào những việc trọng tâm trong thời gian tới là: 6 tháng cuối năm 2015, dự báo các điều kiện thời tiết diễn biến phức tạp, nắng nóng, hạn hán kéo dài, vì vậy cấp ủy, chính quyền các cấp tập trung chỉ đạo sản xuất; tập trung chống hạn để đảm bảo cho cây lúa phát triển. Tập trung cao độ phòng chống cháy rừng, phòng chống bão lụt, hạn chế thấp nhất thiệt hại cho nhân dân; Chương trình xây dựng nông thôn mới, đẩy nhanh tiến độ trong 6 tháng cuối năm, các xã phấn đấu về đích vào cuối năm 2015, các xã lựa chọn xây dựng các thôn đạt chuẩn; Về văn hóa xã hội: đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, địa phương tới nhân dân; đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị của Ban thường vụ Huyện ủy. Tập trung tổ chức kỷ niệm 70 năm hoằng Hóa khởi nghĩa giành chính quyền 24/7;Quyết tâm đảm bảo quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội trước Đại hội Đảng Bộ huyện Hoằng Hóa lần thứ XXVI, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII. Làm tốt công tác tuyển quân; các cấp ủy Đảng tập trung hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu sau Đại hội Đảng, quyết tâm chính trị cao để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2015.

Nhân dịp này, thay mặt các đồng chí lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa, lãnh đạo huyện Hoằng Hóa đã trao Bằng Khen của Tỉnh ủy Thanh Hóa cho 12 cá nhân đạt thành tích xuất sắc 5 năm liên tục (2010 – 2014) và Bằng Khen cho 9 tập thể  đạt trong sạch, vững mạnh tiêu biểu 3 năm liên tục (2012 – 2014)./.

 

 

Huyện ủy Hoằng Hóa tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2015 và tổng kết công tác đại hội Đảng cấp cơ sở nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Đăng lúc: 02/03/2016 15:02:43 (GMT+7)

Ngày 10/7/2015, tại trung tâm hội nghị huyện, Huyện ủy Hoằng Hóa tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2015 và tổng kết công tác Đại Hội Đảng cấp cơ sở nhiệm kỳ 2015 – 2020, đồng thời thảo luận và thông qua nhiều nội dung quan trọng: Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015; với lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, thu - chi ngân sách; kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng; chương trình kỳ họp HĐND sắp tới. Đồng chí Trương Tuấn An – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy khai mạc và chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị còn có đồng chí Phạm Bá Oai – Phó Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Lê Xuân Thu – Phó Bí thư Huyện ủy cùng các đồng chí trong Ban thường vụ Huyện ủy, Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện; lãnh đạo các Ban, ngành, đoàn thể trong huyện; Bí thư Đảng bộ, chi bộ; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc trong huyện; phía xã có các đồng chí Bí thư Đảng ủy, Phó Bí thư, Chủ tịch HĐND, UBND 43 xã, thị trấn trong huyện. 

 

Sau khi nghe báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm 2015; các văn bản của Ban thường vụ Huyện ủy chuẩn bị, các ý kiến thảo luận đều cơ bản thống nhất cao với báo cáo, các văn bản được trình tại hội nghị. 6 tháng đầu năm 2015, Đảng bộ huyện Hoằng Hóa đã tập trung chỉ đạo, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ trọng tâm đó là tổ chức Đại hội Đảng bộ cơ sở và chuẩn bị Đại hội Đảng bộ huyện Hoằng Hóa lần thứ XXVI, đồng thời lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn. Được sự quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ của tỉnh, sự nỗ lực phấn đấu của cấp ủy, chính quyền, MTTQ, đoàn thể các cấp, các doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn, nền kinh tế huyện nhà có bước tăng trưởng khá. Các chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế đều đạt và vượt chỉ tiêu: tổng giá trị sản xuất 6 tháng đầu năm đạt 2.461 tỷ 402 triệu đồng, bằng 51,13%KH; Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất đạt 17,96%(KH năm 17,94%). Trong đó, sản xuất nông, lâm, thủy sản 7,7%; công nghiệp, xây dựng 17,7%; dịch vụ 25%. Cơ cấu kinh tế: nông, lâm, thủy sản 19,2%; Công nghiệp, xây dựng 46,7%; dịch vụ 34,1% (Cơ cấu tương ứng theo kế hoạch 19,0% - 46,0% - 35,0%); tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 6 tháng đầu năm(bao gồm cả tiền sử dụng đất) đạt 180.375 triệu đồng, bằng 196%KH huyện giao, bằng 203,6%KH tỉnh giao, bằng 221,6%CK … Các chỉ tiêu văn hóa – xã hội được đảm bảo. Quốc phòng – an ninh được giữ vững.  Về công tác xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể, huyện ta đã chỉ đạo các cấp, các ngành tập trung khắc phục, sửa chữa những hạn chế, khuyết điểm sau phê bình và tự phê bình theo tinh thần Nghị quyết trung ương 4 “ Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Chỉ đạo tuyên tuyền nhiều sự kiện quan trọng của huyện, tỉnh và đất nước. Xây dựng quy hoạch thực hiện điều động luân chuyển cán bộ lãnh đạo các phòng, ban, đoàn thể; kiện toàn cấp ủy đảng tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc; kết nạp đảng viên mới. Hệ thống dân vận từ thị đến cơ sở đã quan tâm nắm tình hình đời sống, sản xuất của nhân dân, thực hiện hiệu quả công tác “dân vận khéo” ở tất cả các lĩnh vực. Vai trò giám sát, chỉ đạo điều hành của HĐND, UBND huyện phát huy hiệu quả tích cực trong phát triển kinh tế, giải phóng mặt bằng, cải cách hành chính, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo... MTTQ và các đoàn thể, hội quần chúng tăng cường công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên chấp hành nghiêm chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước và các quy định của huyện; triển khai nhiều chương trình hỗ trợ đoàn viên, hội viên về vốn, kỹ thuật, vật tư, góp phần tạo công ăn, việc làm, nâng cao đời sống.


Tỉnh uỷ Thanh Hoá trao bằng khen cho các cá nhân xuất sắc 5 năm liên tục (2010-2014)

Tại hội nghị, các đại biểu cũng nghe các đồng chi lãnh đạo huyện tổng kết Đại Hội Đảng bộ, chi bộ cơ sở nhiệm kỳ 2015 – 2020; tổng số chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sơ 594 chi bộ; tổng số cấp ủy viên bầu được 80 cơ sở là 737 đồng chí; trên cơ sở của TW, của ban chấp hành Đảng Bộ huyện thống nhất số lượng đại biểu đi dự đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI là 286 đại biểu, trong đó đại biểu đương nhiên là 39 đồng chí và 247 đại biểu bầu của 80 Đảng bộ, chi bộ trực thuộc Huyện ủy. Kết quả chung của đại hội các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Huyện ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020 cho thấy sự chủ động bám sát các văn bản của cấp trên và sự chỉ đạo, hướng dẫn của các Tổ công tác Huyện ủy; tinh thần trách nhiệm, tích cực triển khai thực hiện của cấp uỷ, Ban Thường vụ Đảng uỷ khoá cũ, lãnh đạo cơ quan đơn vị, việc thực hiện tích cực của đội ngũ cán bộ, Đảng viên và sự ủng hộ của các tầng lớp nhân dân đã góp phần vào thành công của Đại hội cơ sở nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Tuy nhiên các đại biểu trong hội nghị cũng thống nhất cao, bên cạnh những mặt đạt được, 6 tháng đầu năm 2015 trên các lĩnh vực còn bộc lộ những hạn chế, yếu kém cần được quyết tâm khắc phục trong thời gian tới. Đó là hạn chế trong vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành chưa toàn diện và chưa quyết liệt ở một số đơn vị, dẫn đến một số tồn đọng xử lý chậm, chưa đạt tiến độ. Có nơi, tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu chưa cao, thực hiện một số quy định của Đảng, nhất là khắc phục một số hạn chế, khuyết điểm theo Nghị quyết TW 4 và Chỉ thị của Ban thường vụ Huyện ủy chưa cao.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trương Tuấn An – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đề nghị cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể từ huyện đến cơ sở cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, tập trung vào những việc trọng tâm trong thời gian tới là: 6 tháng cuối năm 2015, dự báo các điều kiện thời tiết diễn biến phức tạp, nắng nóng, hạn hán kéo dài, vì vậy cấp ủy, chính quyền các cấp tập trung chỉ đạo sản xuất; tập trung chống hạn để đảm bảo cho cây lúa phát triển. Tập trung cao độ phòng chống cháy rừng, phòng chống bão lụt, hạn chế thấp nhất thiệt hại cho nhân dân; Chương trình xây dựng nông thôn mới, đẩy nhanh tiến độ trong 6 tháng cuối năm, các xã phấn đấu về đích vào cuối năm 2015, các xã lựa chọn xây dựng các thôn đạt chuẩn; Về văn hóa xã hội: đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, địa phương tới nhân dân; đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị của Ban thường vụ Huyện ủy. Tập trung tổ chức kỷ niệm 70 năm hoằng Hóa khởi nghĩa giành chính quyền 24/7;Quyết tâm đảm bảo quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội trước Đại hội Đảng Bộ huyện Hoằng Hóa lần thứ XXVI, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII. Làm tốt công tác tuyển quân; các cấp ủy Đảng tập trung hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu sau Đại hội Đảng, quyết tâm chính trị cao để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2015.

Nhân dịp này, thay mặt các đồng chí lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa, lãnh đạo huyện Hoằng Hóa đã trao Bằng Khen của Tỉnh ủy Thanh Hóa cho 12 cá nhân đạt thành tích xuất sắc 5 năm liên tục (2010 – 2014) và Bằng Khen cho 9 tập thể  đạt trong sạch, vững mạnh tiêu biểu 3 năm liên tục (2012 – 2014)./.

 

 

Tình hình kinh tế xã hội

giải quyết tthc