Xã Hoằng Thành tổ chức Hội nghị học tập, nghiên cứu, quán triệt các Nghị quyết của Đảng.

Đăng lúc: 16:40:46 30/11/2022 (GMT+7)

          Sáng 9/10/2022, tại hội trường UBND, BCH Đảng bộ xã Hoằng Thành đã tổ chức Hội nghị học tập, nghiên cứu, quán triệt, triển khai các Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; gồm: Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16/6/2022 về “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao”; Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16/6/2022 về “Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới”; Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022 về “Nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” và Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 16/6/2022 về “Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới”. Thường vụ Đảng ủy phân công các đồng chí trong Ban thường vụ-Ban chấp hành trực tiếp báo cáo các Nghị quyết, đồng thời thông qua Kế hoạch hành động thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm của BCH Trung ương Đảng khóa XIII. Cụ thể: Đối với Nghị quyết số 18, Đảng ủy yêu cầu tổ chức quán triệt và triển khai kịp thời, có hiệu quả nhằm xác định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm đối với cấp ủy, từ đó đề ra kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết của BCHTƯ Đảng, Kế hoạch hành động của Tỉnh ủy, Huyện ủy phù hợp với tình hình thực tế của địa phương và đạt hiệu quả cao nhất. Kế hoạch đưa ra 2 Mục tiêu phấn đấu, trong đó Mục tiêu cụ thể gồm các bước: Từ năm 2022 đến năm 2025 và từ năm 2025 đến năm 2030 cùng 7 nhiệm vụ, giải pháp, đó là: Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về quản lý và sử dụng đất đai. Tham gia góp ý xây dựng các thể chế, chính sách quản lý và sử dụng đất; kịp thời đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực đất đai. Tập trung chỉ đạo và thực hiện tốt các nội dung quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn xã. Đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số và nâng cao năng lực quản lý nhà nước về đất đai. Đổi mới, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm; giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo liên quan đến đất đai; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Tập trung giải quyết cơ bản những hạn chế, khuyết điểm, vướng mắc kéo dài liên quan đến quản lý và sử dụng đất. Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, phát huy vai trò của MTTQ, các tổ chức chính trị-xã hội và nhân dân trong quản lý và sử dụng đất.

          Về Nghị quyết số 19, Đảng ủy xây dựng Kế hoạch hành động với mục tiêu qua các thời điểm: Năm 2025; năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045: Trong đó năm 2024 Hoằng Thành trở thành xã NTM nâng cao, 6/6 thôn trở thành thôn kiểu mẫu; năm 2030 xã duy trì các tiêu chí về xã NTM kiểu mẫu, thôn kiểu mẫu.

          Đối với Nghị quyết số 20, Kế hoạch hành động của Đảng ủy với hai mục tiêu cụ thể, trong đó đến năm 2045 phấn đấu thu hút tối thiểu 20% dân số trên địa bàn xã tham gia các tổ chức kinh tế tập thể. Mở rộng quy mô, lĩnh vực hoạt động của các tổ chức kinh tế tập thể; Đảm bảo tối thiểu 100% tổ chức kinh tế tập thể của xã hoạt động hiệu quả, cùng với ưu tiên phát triển các mô hình gắn với sản phẩm chủ lực của xã và chương trình OCOP, áp dụng công nghệ tiên tiến, nhất là chuyển đổi số vào hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ.

          Về Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, Kế hoạch số 91-KH/TU và Kế hoạch hành động của BTV Huyện ủy, Đảng ủy yêu cầu tổ chức quán triệt sâu sắc đến toàn thể cán bộ, đảng viên nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tinh thần tự giác, gương mẫu, nhất là người đứng đầu cấp ủy, lãnh đao các cơ quan, đơn vị. Từ đó xác định rõ các nhiệm vụ cụ thể, có trọng tâm, trọng điểm và trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, các chi bộ, cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW. Mục tiêu phấn đấu đến năm 2025: Hàng năm có trên 90% chi bộ trực thuộc hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó 15% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hàng năm có 90% đảng viên được đánh giá xếp loại từ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó 15% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Tỷ lệ kết nạp đảng viên mới hàng năm của Đảng bộ giai đoạn 2020-2025 đạt từ 2 đảng viên trở lên. Đảng bộ hàng năm xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Đến năm 2030: Hàng năm có trên 90% chi bộ trực thuộc và đảng viên được đánh giá xếp loại từ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó 15% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Tỷ lệ kết nạp đảng viên mới hàng năm giai đoạn 2025-2030 đạt từ 2 đảng viên trở lên. Đảng bộ hàng năm xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

          Với thời gian 1/2 ngày, hội nghị đã hoàn thành nội dung các Nghị quyết Hội nghị lần thứ Năm BCH Trung ương Đảng khóa XIII, với ý thức trách nhiệm cao của cán bộ, đảng viên trong việc học tập, nghiên cứu, quán triệt, tiếp thu nghị quyết. Hội nghị đã thành công tốt đẹp./.

Ngày 10/10/2022

 

 

0 Bình luận
Ý kiến bạn đọc
Truy cập
Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
351554