Phổ biến tuyên truyền

Công văn lấy ý kiến đóng góp vào Dự thảo ban hành Quy chế dân chủ ở cơ sở trên địa bàn xã Hoằng Thành

Công văn lấy ý kiến đóng góp vào Dự thảo ban hành Quy chế dân chủ ở cơ sở trên địa bàn xã Hoằng Thành

Kế hoạch CCHC trên địa bàn xã Hoằng Thành giai đoạn 2021 - 2025

Kế hoạch CCHC trên địa bàn xã Hoằng Thành giai đoạn 2021 - 2025

DANH SÁCH HÒA GIẢI VIÊN CƠ SỞ

DANH SÁCH HÒA GIẢI VIÊN CƠ SỞ

DANH SÁCH TUYÊN TRUYỀN VIÊN PHÁP LUẬT

DANH SÁCH TUYÊN TRUYỀN VIÊN PHÁP LUẬT

Danh sách tuyên truyền viên Pháp luật cấp xã

Danh sách tuyên truyền viên Pháp luật xã Hoằng Thành

THÔNG BÁO niêm yết công khai dự thảo BC và bảng điểm xã đạt chuẩn TCPL

THÔNG BÁO Niêm yết công khai dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả và đề nghị công nhận xã Hoằng Thành đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; Bản tổng hợp điểm số của các tiêu chí, chỉ tiêu đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

dự thảo Bảng điểm xã dật chuẩn TCPL năm 2023

Dự thảo Bảng điểm xã đạt chuẩn TCPL năm 2023
Truy cập
Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
351554