Bài viết ''Xây dựng Thôn kiểu mẫu, tiến tới xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu và phát triển đô thị trên địa bàn xã Hoằng Thành với phương châm: Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân hưởng lợi".

Đăng lúc: 17:09:04 08/12/2023 (GMT+7)

 

          Bài viết ''Xây dựng Thôn kiểu mẫu, tiến tới xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu và phát triển đô thị trên địa bàn xã Hoằng Thành với phương châm: Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân hưởng lợi".

 

          Kính thưa các đ/c cán bộ, đảng viên, cùng toàn thể Nhân dân trong xã:

 
 

          Xã Hoằng Thành bắt tay xây dựng NTM ở xuất phát điểm thấp; song với sự lãnh đạo, chỉ đạo của Cấp ủy Đảng, sự điều hành, thực hiện Chương trình xây dựng NTM của chính quyền, và sự phối hợp của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội từ xã đến thôn, cùng với sự đoàn kết, đồng lòng, hưởng ứng của Nhân dân trong xã, do vậy quá trình xây dựng NTM trên địa bàn xã đã gặt hái được nhiều thành tựu quan trọng. Cơ sở hạ tầng, phát triển KT, XH quan trọng như­: Hệ thống giao thông, các công trình thủy lợi, cơ sở vật chất Trường, Trạm, hệ thống lưới điện nông thôn được nâng cấp cải tạo và xây dựng mới tương đối đồng bộ; các hoạt động VH, VN - TDTT có nhiều tiến bộ; Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được tăng cường và đảm bảo; Hệ thống chính trị luôn được củng cố, kiện toàn; Đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân không ngừng được cải thiện; Cán bộ, Nhân dân trong xã luôn giữ vững truyền thống đoàn kết, tích cực hưởng ứng thi đua các phong trào do Cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể phát động, với những kết quả đó, năm 2017 xã Hoằng Thành đã được UBND Tỉnh Thanh Hóa quyết định công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Với những kết quả đã đạt được từ việc thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng NTM của địa phương là sự kết tinh từ sức mạnh tổng hợp, đoàn kết, thống nhất giữa ý Đảng với lòng dân. Đây cũng chính là “quả ngọt”, nền tảng vững chắc để địa phương chúng ta tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt, xây dựng xã đạt chuẩn NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu và hướng tới phát triển đô thị trong thời gian tới.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXVII, và Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ: 2020 - 2025; Chỉ thị số 09 - CT/HU, ngày 4/6/2021 của Ban thường vụ Huyện ủy Hoằng Hóa, về xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu; Thôn, phố kiểu mẫu trong giai đoạn 2021 - 2025; và Đề án cải tạo vườn hộ, xây dựng vườn mẫu, Kế hoạch xây dựng thôn kiểu mẫu của UBND huyện Hoằng Hóa. BCH Đảng bộ xã đã thành lập BCĐ thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu và phát triển đô thị xã Hoằng Thành, giai đoạn 2021 - 2025, gồm 25 đồng chí, do đ/c Bí thư Đảng ủy xã làm trưởng ban chỉ đạo; và Ban chấp hành Đảng bộ xã đã ban hành Nghị quyết chuyên đề số 08, ngày 17/7/2021 '' Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng bộ trong thực hiện Cải tạo vườn hộ, xây dựng vườn mẫu, xây dựng nông thôn mới nâng cao, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn xã, giai đoạn 2021 - 2025 ''; UBND xã cũng đã xây dựng và triển khai Đề án về cải tạo vườn hộ, xây dựng vườn mẫu và kế hoạch xây dựng thôn kiểu mẫu, và xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu và phát triển đô thị giai đoạn 2021 - 2025.

          Năm 2023 đơn vị thôn 1 tiếp tục được lựa chọn xây dựng thôn kiểu mẫu; Song, qua kiểm tra, rà soát thực trạng vườn hộ, và quá trình xây dựng thôn NTM kiểu mẫu tại thôn 1 đạt hiệu quả chưa cao, các hạng mục công trình còn dở dang, đó là: Số vườn có hiệu quả kinh tế và không gian xanh, sạch đẹp còn ít, việc xây dựng các tiêu chí trong xây dựng thôn kiểu mẫu còn chậm, công tác VSMT, hệ thống cổng, tường rào, số vườn hộ được nâng cấp, cải tạo, làm mới chưa nhiều, phần lớn vẫn là vườn tạp, nhiều hộ bỏ hoang hoặc không chăm sóc nên vườn chưa được sạch sẽ, gọn gàng; việc bố trí, sắp xếp cây trồng trong vườn cùng với không gian nhà, ao, chuồng chưa hợp lý về mặt khoa học và mỹ quan; chưa ứng dụng khoa học công nghệ, chưa tạo thành ý thức thường xuyên trong nhân dân, các phong trào, các mô hình, điển hình có hiệu quả để nhân rộng còn hạn chế. Do vậy việc cải tạo vườn hộ, xây dựng vườn mẫu, xây dựng thôn kiểu mẫu, là rất cần thiết, bởi đây là tiền đề để xây dựng các tiêu chí NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, hướng tới phát triển đô thị trên địa bàn xã.

          Với Quan điểm chỉ đạo: Việc cải tạo vườn hộ, xây dựng vườn mẫu, xây dựng thôn kiểu mẫu, phải thực chất, có hiệu quả bền vững, tạo sức lan tỏa đến từng hộ gia đình, từng cụm dân cư, để từng bước thay đổi bộ mặt nông thôn theo hướng đô thị, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân; đảm bảo sự phát triển theo hướng đô thị bền vững, có sản xuất phát triển, hạ tầng kinh tế - xã hội theo hướng hiện đại; môi trường “sáng, xanh, sạch, đẹp”; bản sắc văn hóa truyền thống được gìn giữ, phát triển, được Nhân dân đồng tình ủng hộ và hài lòng.

Về Mục tiêu:              

          - Cải tạo, nâng cấp vườn hộ thành vườn có quy mô, gọn gàng, sạch sẽ, mỹ quan đem lại hiệu quả; tăng cường xây dựng, nâng cấp Nhà văn hóa, khu trung tâm VH - TDTT của thôn; hệ thống đường giao thông nông thôn, gắn với xây dựng hệ thống rãnh thoát nước; chỉnh trang cổng, tường rào; xây dựng hệ thống đường điện chiếu sáng công cộng, tạo nên không gian kiến trúc hài hòa, vừa mang yếu tố văn hóa, cảnh quan, môi trường, vừa mang lại lợi ích kinh tế, tăng thêm thu nhập, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân, và tạo môi trường sống sạch sẽ, khang trang, xanh mát trong khu dân cư, hình thành nên không gian làng, xã sáng, xanh, sạch, đẹp, nhằm mục đích nâng cao đời sống tinh thần và vật chất cho Nhân dân

          - Khai thác mọi tiềm năng hiện có, phát huy nội lực, thu hút mọi nguồn lực để đẩy mạnh phát triển KT - XH, chuyển dịch cơ cấu kinh tế có tốc độ tăng trưởng cao và bền vững, củng cố Quốc phòng an ninh vững chắc, giải quyết tốt các vấn đề xã hội, giữ vững ổn định chính trị, xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể trong sạch vững mạnh, xây dựng quê hương phát triển giàu đẹp; phấn đấu đến năm 2024 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, và tiến tới xã đạt NTM kiểu mẫu.

          Việc cải tạo, xây dựng vườn mẫu và xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu và phát triển đô thị trên địa bàn xã, giai đoạn 2021 - 2025 là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của Cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể, các chi bộ, các ngành, cơ quan, đơn vị trên địa bàn xã, bên cạnh đó cần có sự đoàn kết, đồng thuận, hưởng ứng của Nhân dân trong xã. Trong thực hiện phải lấy người dân, cộng đồng dân cư làm chủ thể theo phương châm “ Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng, nhà nước và cán bộ đóng vai trò hướng dẫn, giúp đỡ, hỗ trợ thực hiện”. Xây dựng thôn kiểu mẫu phải thực chất, đặt lợi ích của từng hộ gia đình, của từng người dân, của cộng đồng lên trước, nhằm đảm bảo cho sự phát triển liên tục và bền vững, và phải gắn với đô thị hóa nông thôn, vận động các hộ dân đầu tư là chủ yếu, hộ có điều kiện có thể làm trước sau đó hỗ trợ, giúp đỡ hộ khác làm theo. Mỗi đoàn thể có phong trào cụ thể giúp hội viên có hoàn cảnh khó khăn xây dựng vườn mẫu. Đa dạng hóa việc huy động các nguồn vốn thực hiện. MTTQ và các đoàn thể cấp xã, cấp ủy, chi bộ, ban công tác mặt trận, BCH các chi hội đoàn thể của thôn, làm tốt công tác vận động, tuyên truyền cho hội viên, đoàn viên, và Nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia cải tạo vườn hộ, xây dựng vườn mẫu, xây dựng thôn kiểu mẫu, cùng với các phong trào đang triển khai góp phần đẩy mạnh xây dựng Nông thôn mới nâng cao, NTM kiểu mẫu, xây dựng đô thị văn minh trên địa bàn xã theo Nghị quyết và kế hoạch của cấp ủy Đảng, chính quyền đã đề ra.

           Bài viết của Ban thường trực, ban chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu xã Hoằng Thành.

 

 

Các tin khác
Truy cập
Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
351554