An ninh - Quốc phòng

Khai mạc lớp huấn luyện dân quân và giáo dục QP-AN năm 2021

Ban chỉ huy quân sự xã Hoằng Thành tổ chức khai mạc lớp huấn luyện dân và giáo dục QP- AN; đối tượng 4 năm 2021.

Xã Hoằng Thành tổ chức khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự đợt 1 năm 2018

Thực hiện kế hoạch tuyển quân năm 2018 sáng ngày 17/11/2017 Đảng ủy-UBND xã Hoằng Thành đã chỉ đạo Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã tiến hành khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự đợt 1 năm 2018, kết quả đã có 15/21 thanh niên đủ điều kiện tham gia khám chính thức tại huyện.