Tin tức - Sự kiện

xã Hoằng thành, mít tinh cổ động ngày ra quân tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

sáng ngày 1/4 năm 2019 xã Hoằng Thành tổ chức lễ ra quân .........

ĐẢNG BỘ XÃ HOẰNG THÀNH 65 NĂM XÂY DỰNG &TRƯỞNG THÀNH

Cách đây vừa tròn 65 năm ngày 25/10/1953, theo sự chỉ đạo của cấp trên để đáp ứng với tình hình nhiệm vụ mới lúc bấy giờ chi bộ Trần Phú thuộc xã Hoằng Lộc lớn được chia tách thành 4 chi bộ xã bao gồm Hoằng Lộc-Hoằng Thành-Hoằng Trạch-Hoằng Đại , Chi bộ xã Hoằng Thành được chia tách ra từ đây.

Xã Hoằng Thành tổ chức khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự đợt 1 năm 2018

Thực hiện kế hoạch tuyển quân năm 2018 sáng ngày 17/11/2017 Đảng ủy-UBND xã Hoằng Thành đã chỉ đạo Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã tiến hành khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự đợt 1 năm 2018, kết quả đã có 15/21 thanh niên đủ điều kiện tham gia khám chính thức tại huyện.