Bài phát biểu của đồng chí Lê Bá Dũng HUV-Bí thư BCH Đảng bộ xã khai mạc hội thảo cuốn lịch sử Đảng bộ và phong trào cách mạng của nhân dân

Đăng lúc: 00:00:00 05/09/2018 (GMT+7)

Nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng bộ có ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng Đảng và công tác tuyên giáo, góp phần vào việc nâng cao trình độ nhận thức, giáo dục truyền thống cách mạng, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo sức mạnh tổng hợp thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội, củng cố quốc phòng – an ninh và xây dựng Đảng . Ngày 20/4/2018 BCH Đảng bộ xã đã tổ chức buổi hội thảo về cuốn lịch sử Đảng bộ và phong trào cách mạng của nhân dân xã Hoằng Thành giai đoạn (1945-2017)

 

 Kính thưa đồng chí Nguyễn Đình Tới Ủy viên BTV Huyện ủy-Trưởng ban tuyên giáo huyện ủy Hoằng hóa

Kính thưa các đ/c trong BCH đảng bộ ,các đ/c lảnh đạo ,nguyên lảnh đạo xã qua các thời kỳ

Kính thưa các đ/c ĐB đại diện  Công ty Truyền thông Văn Hóa Việt

Thưa toàn thể đại biểu đã có mặt về dự buổi hội thảo Lịch sử Đảng bộ và phong trào đấu tranh cách mạng của nhân dân xã Hoằng Thành (1945 - 2017)

Lời đầu tiên thay mặt các đ/c trong BTV đảng uỷ kính chúc đ/c Nguyễn Đình Tới Ủy viên BTV Huyện ủy-Trưởng ban tuyên giáo huyện ủy Hoằng hóa cùng các đ/c trong BCH đảng bộ , các đ/c nguyên lảnh đạo ,các đ/c cán bộ xã qua các thời kỳ ,các đ/c Đảng viên Huy hiệu 50 năm tuổi đảng trở lên,các đ/c lảnh đạo công ty truyền thông văn hoá Việt cùng toàn thể các đồng chí và các quý vị đại biểu đã có mặt về dự buổi hội thảo mạnh khoẻ, hạnh phúc ,chúc buổi hội thảo của chúng ta thành công tốt đẹp !

 Kính thưa các đ/c lảnh đạo !

 Kính thưa toàn thể các đồng chí và các quý vị đại biểu !

  Xã Hoằng Thành là xã nằm về phía đông nam của huyện hoằng hoá ,một trong những đơn vị có nhiều thành tích của huyện Hoằng Hóa trong lịch sử đấu tranh, chống giặc ngoại xâm cũng như trong quá trình xây dựng quê hương đất nước.Trải qua những năm tháng “kháng chiến, kiến quốc” đầy gian khổ, nhân dân Hoằng Thành không những hoàn thành tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế, đảm bảo quốc phòng an ninh các hoạt động văn hóa xã hội ở địa phương mà còn tích cực chi viện cho tiền tuyến lớn góp phần cùng cả nước đánh thắng hai đế quốc lớn sừng sỏ nhất thế giới là đế  quốc pháp và đế quốc Mỹ dành tự do độc lập và thống nhất nước nhà.

Dưới chế độ thực dân, phong kiến, người dân địa phương phải chịu nhiều tầng áp bức, bóc lột; đời sống vật chất, tinh thần vô cùng khó khănkhiến cho các mâu thuẫn xã hội ngày càng gay gắt. Bởi vậy, từ khi được ánh sáng của Đảng chiếu rọi, nhân dân Hoằng Thành sớm giác ngộ tư tưởng “Kách Mệnh”, tập hợp dưới ngọn cờ lãnh đạo của Đảng, phát huy tốt truyền thống văn hóa, lịch sử của ông cha. Ngay sau khi được Đảng lãnh đạo, phong trào cách mạng tại địa phương nói riêng và cả nước nói chung đã đạt được những thắng lợi lớn: Lật đổ chính quyền thực dân, phong kiến, thành lập chính quyền cách mạng dân chủ nhân dân (năm 1945); củng cố, bảo vệ chính quyền cách mạng, xây dựng lực lượng, thành lập và phát triển thêm nhiều tổ chức cơ sỡ Đảng Cộng sản.

Từ năm 1946 đến năm 1954, nhân dân Hoằng Thành cùng nhân dân cả nước đoàn kết, đồng lòng, kiên cường đấu tranh chống thực dân Pháp xâm lược. Năm 1954, Hiệp định Giơnevơ về Đông Dương được ký kết, Pháp buộc phải rút quân đội về nước. Tuy nhiên, ngay sau đó, Mỹ tiếp tục thế chân Pháp tại miền Nam Việt Nam, chia cắt nước ta từ vĩ tuyến 17. Trong suốt 21 năm (1954 - 1975) kháng chiến trường kỳ chống đế quốc Mỹ, toàn dân Hoằng Thành hăng hái tham gia công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội, đồng thời tích cực chi viện cho chiến trường miền Nam. Hoằng Thành cùng các tỉnh thành miền Bắc xứng đáng là hậu phương vững chắc sát cánh cùng quân dân miền Nam trong sự nghiệp thống nhất nước nhà. Sau khi thống nhất đất nước về mặt lãnh thổ và hành chính, người dân Hoằng Thành tiếp tục bắt tay vào công cuộc hàn gắn vết thương chiến tranh, khôi phục kinh tế tại địa phương, xây dựng quê hương giàu đẹp tiến lên theo con đường xã hội chủ nghĩa.

 Với truyền thống đoàn kết, lao động cần cù, sáng tạo, những năm thực hiện sự nghiệp đổi mới đất nước do đảng lảnh đạo nhân dân Hoằng Thành đã và đang từng ngày góp phần làm thay đổi diện mạo quê hương đất nước ngày càng thêm tươi đẹp và giàu mạnh hơn.Năm 2017 được chủ tịch UBND tỉnh thanh hoá quyết định trao bằng xã đạt chuẩn nông thôn mới và chủ tịch UBND huyện quyết định công nhận xã VHNTM 2017.

  Kính thưa toàn thể các đồng chí và các quý vị đại biểu !

Thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TW ngày 28/8/2002 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX) về việc “Tăng cường nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam”, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Hoằng Thành quyết định sưu tầm, nghiên cứu và biên soạn cuốnLịch sử Đảng bộ và phong trào cách mạng của nhân dân xã Hoằng Thành (1945 - 2017).

Cuốn sách được biên soạn khách quan và khoa học theo tiến trình các sự kiện lịch sử diễn ra tại địa phương, đặt trong mối quan hệ với lịch sử huyện, tỉnh và đất nước nhằm tri ân lớp người đi trước đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì nền độc lập, tự do của quê hương Hoằng Thành nói riêng, đất nước nói chung. Lịch sử Đảng bộ và phong trào cách mạng của nhân dân xã Hoằng Thành (1945 - 2017) không chỉ là cuốn sách ghi lại chặng đường lịch sử cách mạng và công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội của nhân dân địa phương trong những năm tháng chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, cứu nước xuyên suốt chiều dài lịch sử của nước nhà mà còn mang ý nghĩa giáo dục lòng yêu nước, truyền thống cách mạng cho các thế hệ con em Hoằng Thành mai sau - những chủ nhân tương lai của quê hương, đất nước; tăng cường sự đoàn kết, nhất trí trong Đảng, sự gắn bó giữa Đảng và nhân dân; góp phần nâng cao trình độ và năng lực lãnh đạo, quản lý của cán bộ, đảng viên trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương trong giai đoạn mới.

  Kính thưa toàn thể các đồng chí và các quý vị đại biểu !

Trong quá trình nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng bộ, Đảng ủy và Ban nghiên cứu lịch sử Đảng bộ xã Hoằng Thành đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp quý báu cùng những tư liệu lịch sử quan trọng của các thế hệ cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xã. Đồng thời, Huyện ủy, các ban xây dựng Đảng của huyện Hoằng Hóa và các ban, ngành, đoàn thể của Huyện Hoằng Hóa đã quan tâm, chỉ đạo, hướng dẫn, giúp đỡ để việc biên soạn dự thảo cuốn sách đảm bảo chất lượng và theo đúng quy định chung. Mặc dù có nhiều nỗ lực để tái hiện lịch sử Đảng bộ xã Hoằng Thành qua các thời kỳ đầy đủ và khách quan nhất song do tài liệu lưu trữ và các nhân chứng lịch sử đã mai một nên bản thảo cuốn sách không tránh khỏi thiếu sót,qua nhiều lần chỉnh lý về bố cục cuốn sách được thể hiện trên một số nội dung như sau:

                                                 VỀ TÊN GỌI:

-Cuốn Lịch sử Đảng bộ và phong trào cách mạng của nhân dân xã Hoằng Thành (1945 - 2017).

BỐ CỤC GỒM 7 CHƯƠNG BAO GỒM

Chương mở đầu  Hoằng Thành - vùng đất, con người và truyền thống lịch sử, văn hóa

Chương Nhân dân Hoằng Thành dưới ách thống trị của thực dân pháp và cuộc vận động giành chính quyền trong cách mạng tháng tám năm 1945

Chương 2 Nhân dân hoằng thành trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân pháp (1945 - 1954)

Chương 3 Chi bộ -Đảng bộ xã Hoằng thành lảnh đạo nhân trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Miền bắc (1954-1965)

Chương 4 Chi bộ - đảng bộ xã hoằng thành lảnh đạo nhân dân trong thời kỳ kháng chiến chống mỹ, cứu nước (1954 - 1975)

Chương Đảng bộ xã hoằng thành lãnh đạo nhân dân xây dựng và bảo vệ tổ quốc xã hội chủ nghĩa  (1975 - 1986)

Chương Đảng bộ và nhân dân xã Hoằng thành lãnh đạo ND thực hiện đường lối đổi mới của đảng (1986 1995)

Chương 7 Đảng bộ xã hoằng thành lãnh đạo nhân dân đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa quê hương đất nước (1996 – 2017)

Về Phụ lục

1-Danh sách bà mẹ việt nam anh hùng

2-Danh sách các anh hùng liệt sỹ

3-Danh sách bí thư chi bộ - bí thư đảng ủy xã qua các thời kỳ(có ảnh kèm theo)

4- Danh sách chủ tịch hđnd xã (từ năm 1994 đến năm 2017) (có ảnh kèm theo)

5- Danh sách chủ tịch ubhc, ubnd xã qua các thời kỳ(có ảnh kèn theo)

6-Danh sách đảng viên xã đã được tặng huy hiệu đảng  (tính đến hết năm 2016)

7-Chủ tịch ubmttq xã qua các thời kỳ

8-Chủ tịch các đoàn thể chính trị xh qua các thời kỳ

9-Chủ nhiệm htx qua các thời kỳ

10-Trưởng công an xã qua các thời kỳ

10-Chỉ huy trưởng bch quân sự qua các thời kỳ

11-Trưởng trạm y tế qua các thời kỳ

12-Hiệu trưởng các trường học MN,TH,THCS của xã qua các thời kỳ

13-BCH đảng bộ khoá đương nhiệm (có ảnh kèm theo)

14-Danh sách giáo sư ,phó giáo sư,tiến sĩ ,sĩ quan từ cấp tá trở lên .

15-Một số hình ảnh về địa phương như công sỡ xã,các nhà trường,trạm y tế và các bằng cn ,ảnh bộ trưởng về thăm trạm,tượng đài các anh hùng ls,di tích lịch sử nhà thờ tướng quân  lê viện,trạm điện,kênh mương,cây hạt tiêu ,cây râu mầu,cánh đồng ngô,cánh đồng lúa,mô hình sx VAC,đường làng ,cảnh cau,cảnh dừa,cty sunrai,trang trại trồng trọt chăn nuôi , một số hình ảnh về đón ntm

16-Danh sách tập thể ,cá nhân, hộ gia đình hổ trợ xuất bản cuốn lịch sử

17-Danh sách giáo sư ,phó giáo sư,tiến sĩ ,sĩ quan từ cấp tá trở lên .

  Để phục phụ vụ cho buổi hội thảo diễn ra thuận lợi và có hiệu quả chất lượng cao ban chỉ đạo đã gửi các ĐB bản thảo,các ĐB đã đọc và cho gửi ý kiến tham gia gửi về BTV Đảng uỷ,do vậy tại buổi hội thảo này BTC sẽ không trình bầy lại bản thảo mà chỉ báo cáo tổng hợp các ý kiến mà các ĐB đã đề nghị chỉnh sữa và nêu thêm một số vấn đề lớn cần thảo luận để làm cơ sỡ cho việc tiếp thu chỉnh lý bản thảo .

  Ban Chấp hành Đảng bộ xã Hoằng Thành rất mong tại buổi hội thảo này tiếp tục nhận được nhiều ý kiến đóng góp tích cực, quý báu của các quý vị đại biểu ,đặc biệt là ý kiến phát biểu chỉ đạo của các đ/c lảnh đạo BTG huyện uỷ Hoằng hoá để cuốn sách được xuất bản đạt yêu cầu đề ra.

Đảng ủy và Ban nghiên cứu lịch sử Đảng bộ xã Hoằng Thành xin trân trọng cảm ơn sự có mặt của các động chí lảnh đạo ban tuyên giáo ,các đ/c lảnh đạo,nguyên lảnh đạo xã qua các thời kỳ cùng toàn thể các đ/c và các quý vị đại biểu .Xin kính chúc các đồng chí và các quý vị đại biểu mạnh khoẻ hạnh phúc chúc buổi hội thảo thành công tốt đẹp

Xin trân trọng cảm ơn các đại biểu!

IMG_9695.JPG

Ảnh BCH Đảng bộ xã Hoằng Thành chụp trong buổi hội thảo làm tư liệu sử.                                                                                                                           Lê Bá Dũng

0 Bình luận
Ý kiến bạn đọc
Truy cập
Hôm nay:
1
Hôm qua:
121
Tuần này:
1158
Tháng này:
1535
Tất cả:
350713