Quản lý Văn bản pháp quy

Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuChi tiết
46/TTr-UBND16/5/2024Về việc đề nghị hưởng trợ cấp đối tượng hưởng bảo trợ xã hội ông Chung Thôn 1
33/UBND-ĐC16/5/2024v Hỗ trợ xây dựng công trình: Hạ tầng điểm dân cư nông thôn tại thôn 6, xã Hoằng Thành năm 2021.
29/KH-UBND09/5/2024Tổ chức phát động toàn dân tập luyện môn bơi phòng, chống đuối nước năm 2024 trên địa bàn xã Hoằng Thành.
35/TB-UBND05/4/2024V/v: Kết thúc niêm yết công khai tại địa phương
117/UBND-VHXH15/10/2021DANH SÁCH NIÊM YẾT NGƯỜI LAO ĐỘNG KHÔNG CÓ GIAO KẾT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG (LAO ĐỘNG TỰ DO) GẶP KHÓ KHĂN DO ĐẠI DỊCH COVID -19 ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ TRÊN ĐỊA BÀN XÃ HOẰNG THÀNH ĐỢT 1 NĂM 2021
110/HD-UBND07/10/2021Hướng dẫn quy trình sản xuất thuốc lào
159/QĐ-UBND06/10/2021QĐ phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu 02: thi công xây dựng công trình hạ tầng điểm dân cư thôn 6
158/QĐ-UBND27/9/2021QĐ công nhận Ban Kiến thiết xây dựng thôn kiểu mẫu thuộc thôn 8
157/QĐ-UBND27/9/2021QĐ công nhận Ban Kiến thiết xây dựng thôn kiểu mẫu thuộc thôn 1
156/QĐ-UBND27/9/2021QĐ thành lập đoàn kiểm tra tự đánh giá phổ cập giáo dục, xóa mù chữ 2021
155/QĐ-UBND22/9/2021QĐ phê duyệt kết quả chỉ định thầu xây lắp: cải tạo trường THCS, hạng mục: sân khấu, hệ thống mái
154/QĐ-UBND22/9/2021QĐ thành lập ban quản lý xây dựng công trình: khuôn viên mini khu trung tâm văn hóa thôn 1 và trạm y tế
90/BC-UBND21/9/2021BC công tác chỉ đạo ổn định, duy trì và phát triển chăn nuôi
153/QĐ-UBND20/9/2021QĐ phê duyệt hồ sơ mời thầu và tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu số 2: thi công xây dựng hạ tầng điểm dân cư nông thôn tại thôn 6
152/QĐ-UBND20/9/2021QĐ phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình biển tên đường, tên ngõ
151/QĐ-UBND17/9/2021QĐ chỉ định đơn vị tư vấn giám sát xây dựng công trình: xây dựng khuôn viên mini khu trung tâm văn hóa thôn 1 và trạm y tế
150/QĐ-UBND17/9/2021QĐ chỉ định đơn vị thi công xây dựng công trình: khuôn viên mini khu trung tâm thôn 1 và trạm y tế
149/QĐ-UBND17/9/2021QĐ phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu: lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu công trình: hạ tầng thôn 6
89/BC-UBND16/9/2021BC sơ kết sản xuất vụ thu mùa, triển khai kế hoạch sản xuất vụ đông 2021-2022
76/TTr-UBND16/9/2021Tờ trình đề nghị giải quyết trợ cấp hàng tháng BTXH ông Đẩu
148/QĐ-UBND15/9/2021QĐ Phê duyệt KH lựa chọn nhà thầu công trình: xây dựng công viên mini khu trung tâm thôn 1 và trạm y tế
147/QĐ-UBND15/9/2021QĐ thành lập hội đồng xét duyệt chính sách hỗ trợ lao động tự do gặp khó khăn do đại dịch Covid-19
144/QĐ-UBND15/9/2021QĐ kiện toàn các tổ bảo vệ an ninh trật tự thôn
146/QĐ-UBND14/9/2021QĐ chỉ định đơn vị tư vấn giám sát xây dựng công trình: Hạ tầng điểm dân cư nông thôn tại thôn 6
145/QĐ-UBND14/9/2021QĐ phê duyệt BC KTKT XD công trình: công viên mini khu trung tâm văn hóa thôn 1 và trạm y tế
87/BC-UBND13/9/2021Báo cáo tình hình thực hiện kỷ luật kỷ cương hành chính quý 3
86/BC-UBND07/9/2021Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh tháng 8/2021
143/QĐ-UBND06/9/2021QĐ phê duyệt chỉ định thầu tư vấn kiểm toán công trình: biển tên đường, tên ngõ
142/QĐ-UBND03/9/2021QĐ thành lập BQL xây dựng NTM NC, NTM KM
141/QĐ-UBND03/9/2021Quyết định thành lập trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn xã
1/2
12
Truy cập
Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
351554