Truy cập

Hôm nay:
141
Hôm qua:
194
Tuần này:
875
Tháng này:
3835
Tất cả:
261004

Ý kiến thăm dò

Hoằng Hóa tổ chức hội nghị triển khai quán triệt chuyên đề “ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ...

Ngày 02/03/2016 15:01:47

Ngày 10/2, tại trung tâm hội nghị huyện, Huyện ủy Hoằng Hóa tổ chức Hội nghị quán triệt thông tin nhanh kết quả kỳ họp lần thứ X, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) và triển khai chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm 2015 về “Trung thực, trách nhiệm, gắn bó với nhân dân, đoàn kết xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh” cho các đồng chí là các cán bộ chủ chốt huyện, xã, thị trấn.

Tham dự hội nghị có đồng chí Trương Tuấn An – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Phạm Bá Oai – Phó Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Lê Xuân Thu – Phó Bí thư Huyện ủy cùng các đồng chí trong Ban thường vụ Huyện ủy, Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ huyện; lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện; chủ tịch các hội đặc thù huyện; phía xã có các đồng chí thường vụ Đảng ủy; Bí thư đảng bộ, chi bộ và lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc, đội ngũ báo cáo viên cấp huyện.


Đồng chí Trường Tuấn An- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy khai mạc Hội nghị

Phát biểu khai mạc hội nghị, Đồng chí Trương Tuấn An – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy nhấn mạnh: Chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm 2015 là chuyên đề hết sức quan trọng nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức và tổ chức thực hiện, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong cán bộ đảng viên, công chức viên chức và người lao động; đồng thời tiếp nối các chuyên đề thời gian qua, việc triển khai thực hiện chuyên đề năm 2015 là xuất phát từ tình hình nhiệm vụ sắp tới, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta phải nêu cao phẩm chất trung thực, trách nhiệm; yêu cầu mọi cán bộ, đảng viên, tổ chức Đảng, cơ quan công quyền gắn bó với nhân dân, đoàn kết xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, chuẩn bị và tổ chức tốt đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, tiếp tục thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”. Sau hội nghị, đồng chí đề nghị các cấp ủy, các chi đảng bộ cần bổ sung những nội dung đã được quán triệt vào nghị quyết của cấp ủy năm 2015, coi đây là giải pháp quan trọng về công tác giáo dục chính trị tư tưởng của từng cơ quan, đơn vị; tổ chức học tập, quán triệt chuyên đề năm 2015 đến từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động, trong đó nêu rõ những phẩm chất trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh gắn với nhiệm vụ cụ thể của từng cơ quan, đơn vị, địa phương.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được đồng chí trưởng Ban tuyên giáo Huyện ủy thông tin nhanh kết quả kỳ họp lần thứ X, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) Và quán triệt 3 nội dung chính của chuyên đề: Trung thực và trách nhiệm; Gắn bó với nhân dân; Đoàn kết xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Theo đó, tất cả mọi người, đặc biệt là các cán bộ, đảng viên phải thật trung thực và có trách nhiệm từ trong suy nghĩ, lời nói cho đến công việc; phải thật sự trung thực với nhân dân để xây dựng đất nước giàu mạnh, xã hội dân chủ, công bằng và văn minh. Trong mối quan hệ với nhân dân, tất cả việc làm, hành động của cán bộ, đảng viên phải luôn đặt lợi ích của nhân dân lên trên, phải luôn gắn bó với nhân dân bởi như Bác Hồ đã viết: “Trong bầu trời không có gì quý bằng nhân dân. Trong thế giới không có gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của nhân dân”.

Theo kế hoạch, chuyên đề Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về “Trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh” sẽ được quán triệt đến cán bộ, đảng viên tại các chi, Đảng bộ của huyện trong tháng 2/2015./.

 

Hoằng Hóa tổ chức hội nghị triển khai quán triệt chuyên đề “ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ...

Đăng lúc: 02/03/2016 15:01:47 (GMT+7)

Ngày 10/2, tại trung tâm hội nghị huyện, Huyện ủy Hoằng Hóa tổ chức Hội nghị quán triệt thông tin nhanh kết quả kỳ họp lần thứ X, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) và triển khai chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm 2015 về “Trung thực, trách nhiệm, gắn bó với nhân dân, đoàn kết xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh” cho các đồng chí là các cán bộ chủ chốt huyện, xã, thị trấn.

Tham dự hội nghị có đồng chí Trương Tuấn An – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Phạm Bá Oai – Phó Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Lê Xuân Thu – Phó Bí thư Huyện ủy cùng các đồng chí trong Ban thường vụ Huyện ủy, Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ huyện; lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện; chủ tịch các hội đặc thù huyện; phía xã có các đồng chí thường vụ Đảng ủy; Bí thư đảng bộ, chi bộ và lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc, đội ngũ báo cáo viên cấp huyện.


Đồng chí Trường Tuấn An- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy khai mạc Hội nghị

Phát biểu khai mạc hội nghị, Đồng chí Trương Tuấn An – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy nhấn mạnh: Chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm 2015 là chuyên đề hết sức quan trọng nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức và tổ chức thực hiện, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong cán bộ đảng viên, công chức viên chức và người lao động; đồng thời tiếp nối các chuyên đề thời gian qua, việc triển khai thực hiện chuyên đề năm 2015 là xuất phát từ tình hình nhiệm vụ sắp tới, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta phải nêu cao phẩm chất trung thực, trách nhiệm; yêu cầu mọi cán bộ, đảng viên, tổ chức Đảng, cơ quan công quyền gắn bó với nhân dân, đoàn kết xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, chuẩn bị và tổ chức tốt đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, tiếp tục thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”. Sau hội nghị, đồng chí đề nghị các cấp ủy, các chi đảng bộ cần bổ sung những nội dung đã được quán triệt vào nghị quyết của cấp ủy năm 2015, coi đây là giải pháp quan trọng về công tác giáo dục chính trị tư tưởng của từng cơ quan, đơn vị; tổ chức học tập, quán triệt chuyên đề năm 2015 đến từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động, trong đó nêu rõ những phẩm chất trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh gắn với nhiệm vụ cụ thể của từng cơ quan, đơn vị, địa phương.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được đồng chí trưởng Ban tuyên giáo Huyện ủy thông tin nhanh kết quả kỳ họp lần thứ X, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) Và quán triệt 3 nội dung chính của chuyên đề: Trung thực và trách nhiệm; Gắn bó với nhân dân; Đoàn kết xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Theo đó, tất cả mọi người, đặc biệt là các cán bộ, đảng viên phải thật trung thực và có trách nhiệm từ trong suy nghĩ, lời nói cho đến công việc; phải thật sự trung thực với nhân dân để xây dựng đất nước giàu mạnh, xã hội dân chủ, công bằng và văn minh. Trong mối quan hệ với nhân dân, tất cả việc làm, hành động của cán bộ, đảng viên phải luôn đặt lợi ích của nhân dân lên trên, phải luôn gắn bó với nhân dân bởi như Bác Hồ đã viết: “Trong bầu trời không có gì quý bằng nhân dân. Trong thế giới không có gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của nhân dân”.

Theo kế hoạch, chuyên đề Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về “Trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh” sẽ được quán triệt đến cán bộ, đảng viên tại các chi, Đảng bộ của huyện trong tháng 2/2015./.

 

Tình hình kinh tế xã hội

giải quyết tthc