HƯỚNG DẪN TẠM THỜI VỀ QUẢN LÝ NGƯỜI NHIỄM COVID-19 TẠI NHÀ

Đăng lúc: 15:10:08 15/09/2021 (GMT+7)

Người nhiễm COVID-19 được quản lý tại nhà bao gồm: người nhiễm SARS-CoV-2 và người bệnh COVID-19 mức độ nhẹ.

 

HƯỚNG DẪN TẠM THỜI VỀ QUẢN LÝ NGƯỜI NHIỄM COVID-19 TẠI NHÀ

Người nhiễm COVID-19 được quản lý tại nhà bao gồm: người nhiễm SARS-CoV-2 và người bệnh COVID-19 mức độ nhẹ.

 1.jpg
2.jpg
3.jpg
4.jpg

5.jpg

6.jpg